Στη χορήγηση αποζημίωσης ύψους 200 ευρώ, για αεροθεραπεία η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου, προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ.

Σε σημερινό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση.

Η αποζημίωση αεροθεραπείας χορηγείται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκοκίωση, κυστική ίνωση και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σραδίου, που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περοτοναϊκή διήθηση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς.

Καταβάλλεται εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίσει στον ΕΟΠΥΥ:

  • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή άλλον φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
  • Ιατρική γνωμάτευση από γιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, νοσοκομείου (ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό, Στρατιωτικό, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένες κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Τεχνητού Νεφρού) στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας κατά το παραπάνω αναφερόμενο διάστημα.
  • Απόφαση της επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον Πληροφορίες