Τη λήψη κοινών μέτρων για τη βελτίωση των εμβολιασμών, όχι μόνο κατά της CoViD, συζήτησαν την Τετάρτη οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας.

Το θέμα ετέθη, μεταξύ άλλων, στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Informal EPSCO, Health), που πραγματοποιήθηκε την Πράγα, υπό την προεδρία της υπουργού Υγείας της Τσεχίας κου Vlastimil Válek.

Στο Συμβούλιο συμμετείχε ο Θάνος Πλεύρης, ο γενικός γραμματέας Μάριος Θεμιστοκλέους και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, κατά την σχετική συζήτηση τα κράτη μέλη σύσσωμα αναγνώρισαν τα οφέλη του εμβολιασμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης κοινής επικοινωνιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημιουργίας σχετικής ειδικής ομάδας για την παροχή στοχευμένων συστάσεων. Περαιτέρω, υπογράμμισαν πως απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών για τη αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης όχι μόνο κατά της CoViD, αλλά και για τις λοιπές ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, και υποστήριξαν την πρωτοβουλία της Προεδρίας για εκπόνηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα του εμβολιασμού.

Η πλειονότητα των κρατών μελών τάχθηκε υπέρ της εξέτασης της δυνατότητας καθιέρωσης κοινής κάρτας εμβολιασμού για τους πολίτες της ΕΕ, που θα καλύπτει το σύνολο των εμβολιασμών.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας, συνεχάρη την Τσεχική Προεδρία για τις προσπάθειές της να ξεκινήσει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο αντιστροφής των αρνητικών τάσεων όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη μέσω μιας συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ.

Υπογράμμισε πως τα επικείμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει να θέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση στα σχολεία για τα οφέλη του εμβολιασμού, που θα καθοδηγεί τις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες, και θα δηλώνουν την κοινή βούληση των 27 να προάγουν τη Δημόσια Υγεία προς όφελος των πολιτών της ΕΕ.

Ο κ. Πλεύρης τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης κοινής επικοινωνιακής πολιτικής για τον περιορισμό του φαινομένου (εντοπισμός κοινών στην ΕΕ μηνυμάτων παραπληροφόρησης και ανάπτυξη μηνυμάτων κατάρριψης των ισχυρισμών), καθώς και της σύστασης Ειδικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην πρόσφατη εφαρμογή στην Χώρα μας, του Ψηφιακού Εγχειριδίου Υγείας του Παιδιού και του Εθνικού Μητρώου Ανοσοποίησης Παιδιών και Εφήβων για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ενώ συμφώνησε με την εξέταση της δυνατότητας καθιέρωσης τυποποιημένης κάρτας εμβολιασμού για τους πολίτες της ΕΕ που θα καλύπτει όλους τους εμβολιασμούς ως μέρος του ιατρικού φακέλου.