Νέα οδηγία που δημοσιεύτηκε στο Clinical & Experimental Allergy θα βοηθήσει τους γιατρούς να εξετάζουν ασθενείς για πιθανή αλλεργία στην πενικιλίνη.

Η οδηγία αναπτύχθηκε από την επιτροπή Standards of Care Committee της  British Society for Allergy and Clinical Immunology (BSACI) σε συνεργασία με επιτροπή ειδικών.

Οι συστάσεις της ομάδας περιλαμβάνουν λίστα ελέγχου για τον εντοπισμό ασθενών με χαμηλό κίνδυνο αλλεργίας και πλαίσιο για διενέργεια εξέτασης δυσανεξίας σε φάρμακο, από μη αλλεργιολόγους.

Υπάρχουν χωριστές συστάσεις για ενήλικες και παιδιά στην οδηγία.

Σκοπός είναι να χρησιμοποιούν την οδηγία μη αλλεργιολόγοι που ενδιαφέρονται να διαπιστώσουν τυχόν αλλεργία στην πενικιλίνη, στους ασθενείς τους.

Η οδηγία περιγράφει σωστή επιλογή ασθενών, κατηγοριοποίηση κινδύνου, ελάχιστα standards ασφάλειας, διενέργεια εξέτασης δυσανεξίας σε φάρμακο και τον βαθμό επίβλεψης που απαιτείται από αλλεργιολόγους και ανοσολόγους. Η οδηγία θα επικαιροποιηθεί 5 χρόνια μετά την αρχική ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

Πηγές:
Clinical & Experimental Allergy

Ειδήσεις υγείας σήμερα
"Λαϊκό": Για πρώτη φορά, ράντζα στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων
Εντοπίστηκαν εκατοντάδες νέα γονίδια που συνδέονται με τη διαταραχή χρήσης καπνού
Ασκήσεις για να κρατάτε σε φόρμα τον εγκέφαλο