Μετατίτεθαι στην 1η Δεκεμβρίου η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αντικινήτρων για όσους δεν εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό.

Όπως αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και παρατίθεται πιο κάτω, ο χρόνος στον οποίο ξεκινά η ισχύς των κινήτρων και αντικινήτρων μετατίθεται - από την 1η Οκτωβρίου, που προβλέπεται - στην 1η Δεκεμβρίου.

Η παράταση δόθηκε λόγω έλλειψης συμβεβλημένων προσωπικών γιατρών σε μία σειρά από περιοχές της χώρας και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σημειώνεται πως όσοι εγγραφούν στον "προσωπικό γιατρό", θα έχουν μία σειρά από προνόμια σε σύγκριση με όσους δεν εγγραφούν. Ακόμη, πάντως, και όσοι δεν έχουν εγγραφεί, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν κάθε φορά που θα χρειαστούν υπηρεσίες.

Μέχρι να συμβεί αυτό, θα υφίστανται μία σειρά "αντικινήτρων", τα οποία θα αφορούν ιδίως υπηρεσίες που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για τους όρους πρόσβασης στις δημόσιες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές Υγείας (νοσοκομεία), στο ύψος ή στην έκπτωση της συμμετοχής, σε πράξεις που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ ή στη φαρμακευτική δαπάνη, στην κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες