Οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι που είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), δεν μπορούν να προσληφθούν στο Δημόσιο, διότι αυτό (το δημόσιο) προβλέπει μόνο θέσεις Τεχνολόγων αποφοίτων ΤΕΙ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Tι σημαίνει αυτό; ότι όταν ένας Τεχνολόγος απόφοιτος ΤΕΙ συνταξιοδοτηθεί δεν προβλέπεται να αντικατασταθεί (αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση). Με αυτή την συνθήκη, σιγά σιγά θα αδειάσουν τα ακτινολογικά εργαστήρια από μόνιμο προσωπικό.

Οπως μας εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, του Π.Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟΝ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων, όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό στα Ακτινολογικά, Ακτινοθεραπευτικά και Πυρηνικής Ιατρικής εργαστήρια, απευθύνονται σε Τεχνολόγους Ακτινολόγους μέσω των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για να καλύψουν τις κενές θέσεις, αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, όπως ακριβώς προβλέπεται στον οργανισμό τους.

Οι προβλεπόμενες θέσεις Τ.Α. (απόφοιτοι ΤΕΙ, ΑΤΕΙ) σε όλους τους οργανισμούς έως και σήμερα, είναι κλάδου Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) .
Σύμφωνα με τον Ν. 3528/2007, οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα δεν δύνανται να καλύψουν άλλη θέση πέραν αυτής που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα (ανά επάγγελμα, ανά ειδικότητα και ανά κλάδο). Δηλαδή ένας απόφοιτος Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) δεν νομιμοποιείται να προσληφθεί σε θέση απόφοιτου Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και το αντίθετο.

Όμως με τον Ν. 4521/2 Μαρτίου 2018, που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας το οποίο λειτουργούσε στο ΤΕΙ Αθήνας, «πανεπιστημιοποιήθηκε». Το ως άνω γεγονός είχε ως αποτέλεσμα ο μέχρι τότε κλάδος των Τεχνολόγων Ακτινολόγων να μετατραπεί, από κλάδο Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) σε κλάδο Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Της αλλαγής όμως αυτής δεν προηγήθηκε καμία προετοιμασία ούτε και ακολούθησαν οι αντίστοιχες και απαραίτητες τροποποιήσεις στους οργανισμούς των νοσοκομείων σημειώνει ο κ. Κ. Γεωργιάδης. Έτσι ακόμα και σήμερα, οι οργανισμοί των νοσοκομείων προβλέπουν προσωπικό Τ.Α. κλάδου Τ.Ε. ενώ το Πανεπιστήμιο χορηγεί πλέον τίτλους σπουδών Τ.Α. κλάδου Π.Ε.

Η αναντιστοιχία αυτή καθιστά αδύνατη την πρόσληψη των αποφοίτων του Τομέα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας σε μόνιμη (οργανική θέση) στο ΕΣΥ. Αυτό το γεγονός από μόνο του, καθιστά όλες τις προκηρύξεις άγονες στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Οι συνέπειες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο υγειονομικό σύστημα, αφού τα κενά όσων Τ.Α. αποχωρούν με συνταξιοδότηση η παραίτηση η μετοίκηση στο εξωτερικό δεν καλύπτονται, με συνεπακόλουθο την συνεχή μείωση του προσωπικού των εργαστηρίων.

Αυτή η συνθήκη οδηγεί με την σειρά της στην ολοένα μειούμενη αποτελεσματικότητα των εργαστηρίων.

Τι πρέπει να γίνει;

Η θεραπεία αυτής της συνθήκης είναι η τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων προκειμένου να προστεθεί σε αυτούς η επιλογή θέσεων Π.Ε. Τεχνολόγων Ακτινολόγων ή η αντιστοίχιση των πτυχίων Τ.Ε. σε Π.Ε. (ισότιμα είναι).

Ωστόσο έως και σήμερα τίποτα από τα δύο δεν έχει γίνει. Η μόνη εξέλιξη είναι διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοιού, σύμφωνα με την οποία δίδεται η δυνατότητα στα νοσοκομεία να προτείνουν αλλαγές στον οργανισμό τους. Τα νοσοκομεία ωστόσο δεν έχουν ανταποκριθεί επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, ενώ και οι νέοι συνάδελφοι (Π.Ε.) εξακολουθούν να εργάζονται στο Δημόσιο, μόνο ως επικουρικό προσωπικό και όχι ως μόνιμοι.  

Δηλαδή, συμπληρώνει, το κράτος επενδύει 80.000 ευρώ/φοιτητή  στην τετραετή Πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση Τ.Α. και όταν αυτοί αποφοιτήσουν δεν μπορεί να τους απορροφήσει σε μόνιμες θέσεις παρά τις τεράστιες ανάγκες που έχει στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Η αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ,απαιτεί πρώτα από όλα, διάγνωση. Και η διάγνωση κατά κύριο λόγο τίθεται μέσω των απεικονιστικών πράξεων. Έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η εκπαίδευση, ο αριθμός, η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα των Τ.Α. των εργαστηρίων, Απεικόνισης (Ακτινολογικά, Οστικής Πυκνότητας, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Μαστογραφίας, Αιμοδυναμικά και Αγγειογραφικά εργαστήρια), Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής/

Η συνεχής εγκατάσταση στα νοσοκομεία νέων και εξελιγμένης τεχνολογίας συστημάτων, επιφέρει την απαίτηση παρουσίας Τ.Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Συμπερασματικά, κατά τον κ. Γεωργιάδη,  τα νοσοκομεία προσπαθούν να επενδύσουν στην εκπαίδευση των επικουρικών συναδέλφων, οι οποίοι όμως λόγω της απουσίας μονιμότητας, των δυσμενών συνθηκών εργασίας και των χαμηλών οικονομικών απολαβών, παραιτούνται (με την πρώτη ευκαιρία) μετακινούμενοι σε νέα ,καλύτερα αμειβόμενη εργασία στον ιδιωτικό τομέα (έστω και χωρίς μονιμότητα).

Έτσι τα νοσοκομεία επανέρχονται συνεχώς στην αρχική συνθήκη έλλειψης προσωπικού και απώλειας της επένδυσής τους.

Το μέγεθος του προβλήματος καθίσταται πλέον σαφές αν αναλογιστούμε πως την εν λόγω συνθήκη αντιμετωπίζουν και άλλες υγειονομικές ειδικότητες (Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Φυσιοθεραπευτές, Μαίες , Εργοθεραπευτές, Κοιν. Λειτουργοί κ.α).