Ερευνητές του University of Queensland ανακάλυψαν πώς βλάπτει η COVID-19 την καρδιά, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές θεραπείες.

Η αρχική έρευνα- σε μικρό δείγμα- ανακάλυψε ότι η COVID-19 έβλαπτε το DNA στον καρδιακό ιστό, κάτι που δεν εντοπιζόταν σε δείγματα γρίπης.

Ο Dr. Arutha Kulasinghe, του UQ Diamantina, δήλωσε ότι η ομάδα ανακάλυψε ότι ενώ η COVID-19 και η γρίπη είναι και οι δυο σοβαροί αναπνευστικοί ιοί φάνηκε να επηρεάζουν τον καρδιακό ιστό πολύ διαφορετικά.

Σε σύγκριση με την πανδημία γρίπης του 2009, η COVID οδήγησε σε πιο σοβαρή και μακροχρόνια καρδιαγγειακή νόσο αλλά είναι άγνωστο αυτό που την προκάλεσε σε μοριακό επίπεδο.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι στην έρευνά του δεν μπόρεσε να εντοπίσει σωματίδια ιού στον καρδιακό ιστό ασθενών με COVID-19 αλλά ανακάλυψε αλλαγές στους ιστούς που συνδέονται με τη βλάβη και επιδιόρθωση του DNA.

Μηχανισμοί  βλάβης και επιδιόρθωσης ενισχύουν τη γονιδιακή αστάθεια και σχετίζονται με χρόνιες νόσους όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος, η αρτηριοσκλήρυνση και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Επομένως είναι σημαντικό να κατανοηθεί γιατί αυτό συμβαίνει σε ασθενείς με COVID-19.

Στοιχεία που σχετίζονταν με την επίδραση της COVID στην καρδιά, προηγουμένως ήταν περιορισμένα σε βιοδείκτες στο αίμα και φυσιολογικές μετρήσεις.

Η συγκεκριμένη έρευνα μπόρεσε να αποκτήσει καλύτερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας καρδιακό ιστό που συλλέχτηκε από 7 αποβιώσαντες ασθενείς με COVID στη Βραζιλία, 2 νεκρούς από γρίπη και 6 σε ομάδα ελέγχου.

Ο καθηγητής John Fraser, δήλωσε ότι τα ευρήματα έδωσαν πληροφορίες για το πώς η COVID-19 επηρεάζει το σώμα σε σχέση με άλλους ιούς του αναπνευστικού.

Πρόσθεσε ότι όταν εξέτασε δείγματα καρδιακού ιστού από ασθενείς με γρίπη, εντόπισε ότι αυτή προκάλεσε μεγάλη φλεγμονή.

Ανακάλυψε ότι η COVID-19 επιτέθηκε στο DNA της καρδιάς-πιθανόν άμεσα και όχι ως συνέπεια φλεγμονής.

Η έρευνα έδειξε ότι οι δυο ιοί φάνηκε να επηρεάζουν τον καρδιακό ιστό πολύ διαφορετικά.

Ο ερευνητής υπογράμμισε ότι η έρευνα έδειξε ότι η COVID δεν είναι σαν τη γρίπη. Η νέα έρευνα βοηθά να κατανοηθεί πώς η COVID-19 επηρεάζει την καρδιά.

Πηγές:
Immunology