Σταθεροποιητικές και ελαφρώς πτωτικές τάσεις του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα, με εξαίρεση την Ξάνθη, καταγράφεται στο σημερινό επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ, το οποίο αφορά την εβδομαδα από 26 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε 5 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε 4 περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποιητικές τάσεις σε 3 περιοχές του ΕΔΕΛ.

Καθαρά αυξητικές ήταν οι τάσεις στην Ξάνθη (+101%) και στην Αλεξανδρούπολη (+53%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Πάτρα (+16%), στην Αττική (+15%) και στη Θεσσαλονίκη (+12%).

Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο (-82%), στα Χανιά (-77%), στο Ηράκλειο (-60%) και στα Ιωάννινα (-41%).

Σταθερό έμεινε το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στον Βόλο (0%), στην Κέρκυρα (+2%) και στη Λάρισα (+9%). 

 Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 Περιφέρεια - πόλη 26/9 - 2/10 19 - 25/9
Αττική  +15% -6%
Θεσσαλονίκη +12%  +34%
Λάρισα +9%  +49%
Βόλος +46%
Ξάνθη +101%  -9%
Αλεξανδρούπολη  +53% -22%
Πάτρα +16%  +398%
Ηράκλειο  -60%  -11%
Χανιά -77%  +23%
Άγιος Νικόλαος  -82% +184%
Ιωάννινα -41%  +27%
Κέρκυρα  +2% +81%

Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Δημ.Κ.