Ερευνητές του UC Davis Comprehensive Cancer Center έδειξαν ότι οι καπνιστές έχουν 12% αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη από ιούς και 48% αυξημένo κίνδυνο να διαγνωστούν με αναπνευστική νόσο. Τα αποτελέσματα δεν ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του ιού, περιλαμβανομένου ενός κορωνοιού.

Η Melanie Dove δήλωσε ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι οι καπνιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη από ιούς, περιλαμβανομένου κορωνοιού και αναπνευστικών νόσων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν και πάλι στοιχεία από την British Cold Study (BCS), έρευνα με μια δοκιμασία του 1986-1989 που εξέθετε 399 υγιείς ενήλικες σε 1 από 5 κοινούς ιούς του κρυολογήματος.

Περιλαμβανόταν ένα είδος κορωνοιού (229E) που προϋπήρχε του SARS-CoV-2.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι καπνιστές είχαν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης και νόσησης στο αναπνευστικό από ιούς, χωρίς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα είδη των ιών.

Οι αυξημένοι συσχετισμοί για τον κορωνοιό 229E δεν ήταν στατιστικά σημαντικοί. Αυτό πιθανόν οφειλόταν στο μικρό δείγμα, με 55 συμμετέχοντες από τους οποίους οι 20 ήταν καπνιστές.

Tα ευρήματα είναι σε ευθυγράμμιση με γνωστές βλάβες που προκαλούνται από το κάπνισμα στις ανοσιακές και αναπνευστικές άμυνες και ορισμένες ενδείξεις από έρευνες παρατήρησης αυξημένης λοίμωξης από COVID-19 και εξέλιξης της νόσου σε καπνιστές.

Ενας από τους κύριους περιορισμούς της έρευνας ήταν ότι ο κορωνοιός 229E ενδεχομένως έχει διαφορετική βιολογική επίδραση και επίπτωση στην υγεία σε σχέση με άλλους κορωνοιούς όπως ο SARS-CoV-2. Ετσι, τα ευρήματα ενδεχομένως μπορεί να μη γενικεύονται σε άλλους κορωνοιούς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Nicotine and Tobacco Research.