Νέα έρευνα δείχνει ότι σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, όσες έχουν σπάνιο υπότυπο που λέγεται φλεγμονώδης καρκίνος μαστού αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ο καρκίνος να  κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο. Αυτό αναφέρει έρευνα στο Cancer.

Ερευνες έδειξαν υψηλότερα ποσοστά μεταστάσεων στον εγκέφαλο σε ασθενείς με φλεγμονώδη καρκίνο μαστού, αλλά λείπουν λεπτομερείς πληροφορίες.

Η Laura E.G. Warren, του Dana-Farber Cancer Institute, ανέλυσε στοιχεία 372 ασθενών με σταδίου III φλεγμονώδη καρκίνο μαστού και 159 με σταδίου IV.

Σε διάστημα 5 ετών κατά μέσον όρο, η εμφάνιση μεταστάσεων στον εγκέφαλο στα 1, 2 και 5 χρόνια ήταν 5%, 9%, και 18% στις ασθενείς που είχαν νόσο σταδίου  III και  17%, 30%, και 42% στο στάδιο IV.

Ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού είχαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο και όταν εμφάνισαν μετάσταση, η επιβίωση ήταν βραχύτερη σε σχέση με ασθενείς με HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που εμφάνισαν μετάσταση στον εγκέφαλο.

Υψηλότερος κίνδυνος μεταστάσεων φάνηκε επίσης σε ασθενείς των οπαίων ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση σε άλλα σημεία πέρα από τον εγκέφαλο- ιδιαίτερα όταν αυτό συνέβαινε σε νεαρότερη ηλικία.

Η Dr. Warren δήλωσε ότι η σχετικά υψηλή εμφάνιση μεταστάσεων στον εγκέφαλο στην έρευνα, υπογραμμίζει την ανάγκη μελλοντικών ερευνών για τον πιθανό ρόλο απεικονιστικών εξετάσεων εγκεφάλου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Τονίζει επίσης την ανάγκη απεικονιστικών εξετάσεων εγκεφάλου σε ασθενείς με φλεγμονώδη καρκίνο μαστού που έχουν  νευρολογικά συμπτώματα, δεδομένης της υψηλής εμφάνισης μεταστάσεων στον εγκέφαλο σε αυτόν τον πληθυσμό.

Οι περισσότερες ασθενείς στην έρευνα που διαγνώστηκαν με μεταστάσεις στον εγκέφαλο είχαν νευρολογικά συμπτώματα, αλλά επειδή ορισμένες ενδεχομένως είχαν μη εντοπισμένη, ασυμπτωματική μετάσταση στον εγκέφαλο, η πραγματική εμφάνιση σε ασθενείς με φλεγμονώδη καρκίνο μαστού πιθανόν είναι ακόμα υψηλότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στην έρευνα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσα κιλά μπορούμε να χάσουμε σε έναν μήνα με ασφάλεια
Θανατηφόρα βακτήρια διψούν για ανθρώπινο αίμα
Οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη είναι πιθανόν να αυξάνουν τους κινδύνους υγείας για δεκαετίες [μελέτη]