Αντιυπερτασικά φάρμακα είναι το ίδιο αποτελεσματικά είτε τα παίρνει κάποιος το πρωί είτε το βράδυ, έδειξε μεγάλη κλινική δοκιμή.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που υπέδειξαν ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά αν τα λαμβάνει κάποιος το βράδυ.

Η νέα τυχαιοποιημένη - ελεγχόμενη δοκιμή σε περισσότερους από 21.000 ασθενείς με υπέρταση ανακάλυψε ότι η προστασία έναντι εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή νόσου του κυκλοφορικού δεν επηρεάζεται από το αν τα αντιυπερτασικά φάρμακα λαμβάνονται το πρωί ή το βράδυ.

Οι συμμετέχοντες λάμβαναν τουλάχιστον ένα φάρμακο για τη μείωση της πίεσης.

Ζητήθηκε από τους μισούς να λαμβάνουν τα φάρμακα το βράδυ και από τους υπόλοιπους το πρωί.

Μετά από παρακολούθηση 5 ετών, φάνηκε ότι δεν υπήρχε διαφορά στον αριθμό των ανθρώπων που έπαθαν έμφραγμα, εγκεφαλικό ή νόσο του κυκλοφορικού-362 στην πρωινή ομάδα έναντι 390 στη βραδινή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδες των Πανεπιστημίων Edinburgh, Dundee, Glasgow και Oxford, Imperial College London, και Queen Mary University of London.

Ο καθηγητής David Webb, δήλωσε ότι το κύριο μήνυμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι δεν υπάρχει βέλτιστη ώρα για να λάβει κάποιος αντιυπερτασικά χάπια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο The Lancet.

Πηγές:
The Lancet.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εθνικές Οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για τα αναπνευστικά νοσήματα
Το τάισμα πουλιών ενισχύει την ευεξία του ανθρώπου
Προβολή Ντοκιμαντέρ- Αφιέρωμα στον Γιάννη Κυριόπουλο