Η παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών ήταν, είναι και θα είναι το βασικότερο μέλημα του ανθρώπινου δυναμικού της Δυναμικής Φαρμακαποθήκης προς τους πελάτες και τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Δέσποινα Μονοκρούσου, διευθύνουσα σύμβουλος στην εταιρεία Δυναμική Φαρμακαποθήκη, μας παρουσίασε τη μελλοντική στρατηγική της, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ΦΥΚ, θεωρώντας ότι πρέπει να επιστρέψουν στα φαρμακεία, αλλά και στον ΙΦΕΤ. Ιδίως για τον τελευταίο, τόνισε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο δράσης για τους επιχειρηματίες, εφόσον υπάρχουν  ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται. Ομως για να συμβεί αυτό απαιτείται ξεκάθαρο νομοθετικό και ελεγκτικό πλαίσιο με διακριτούς ρόλους και απόλυτη διαφάνεια ώστε κάθε κίνηση να επιβεβαιώνεται ως προς τον σκοπό της. 

Με δεδομένο ότι οι φαρμακαποθήκες αποτελούν κρίκο στην αλυσίδα του φαρμάκου, ποια θεωρείτε -και με βάση τα τρέχοντα δεδομένα- ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία ουσιαστικά θα κρίνουν και το μέλλον του κλάδου (των φαρμακαποθηκών) ; 

Η φαρμακαποθήκη αποτελεί μια επιχείρηση η οποία προμηθεύεται πιστοποιημένα εμπορεύματα από πιστοποιημένους-επίσημους προμηθευτές ΚΑΚ ή κατασκευαστές φαρμάκων και παραφαρμάκων, με κύριο σκοπό την χονδρική τους πώληση στα φαρμακεία της χώρας. Αυτός είναι ο ορισμός που δίνουμε εμείς στη Δυναμική για τις φαρμακαποθήκες και με αυτό τον στόχο πορευόμαστε. Για την δραστηριότητα αυτή επομένως, απαιτούνται μεταξύ άλλων μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, αυτοματισμοί και μεταφορικά μέσα που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με τη μεταφορά και τη διαχείριση των φαρμάκων καθώς και διατήρηση υψηλών αποθεμάτων για την εξυπηρέτηση όλων των συνεργατών-φαρμακείων. Ξεκάθαρα, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και πόροι, δέσμευση σημαντικού κεφαλαίου για τη διατήρηση επαρκούς και ευρείας γκάμας αποθεμάτων και οικονομική ρευστότητα για να μπορεί η εταιρία να ανταποκριθεί στο ρόλο της. 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται περιορισμός της αξιακής ανάπτυξης των πωλήσεων ενώ είναι σημαντικά αυξανόμενη η τεμαχιακή ανάπτυξη. Πωλούνται δηλαδή περισσότερα φάρμακα σε μικρότερες αξίες. Αυτό οφείλεται σε ετήσιες μειώσεις τιμών στα φάρμακα αλλά και στη σημαντική νομοθετική μείωση του μικτού κέρδους την τελευταία δεκαετία. Το μικτό κέρδος, που ορίζεται από το κράτος σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκου, αυτή τ στιγμή στην χονδρική πώληση βρίσκεται στο 4,67% για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα όταν προ οικονομικής κρίσης βρίσκονταν στο 7,78%. 

Για μας, τα στοιχήματα για το μέλλον είναι δύο. Το ένα είναι εσωτερικό και αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει η κάθε φαρμακαποθήκη να αντεπεξέλθει με μια υγιή κερδοφορία στα αυξανόμενα κόστη, θωρακιζόμενη παράλληλα απέναντι σε καθυστερήσεις πληρωμών και επισφάλειες από πελάτες. 

Το δεύτερο στοίχημα είναι εξωτερικό και αφορά την ενδεχόμενη απελευθέρωση της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων, όπου παγκόσμιοι κολοσσοί χωρίς εξειδίκευση στο χώρο του φαρμάκου, θα εισέλθουν στον κλάδο. Τότε το τοπίο θα αλλάξει ριζικά, οι ισορροπίες θα μεταβληθούν και οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες. Για να καταφέρουν να επιβιώσουν, να παραμείνουν και να αναπτυχθούν σε ένα τόσο νέο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν ευέλικτα και διορατικά.

Αναμένετε κινήσεις συγκέντρωσης στον κλάδο, καθώς είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα ο αριθμός των φαρμακαποθηκών είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη; 

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περίπου 130 ιδιωτικές και συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες και περίπου 10.500 φαρμακεία. Σαφώς η γεωμορφία της χώρας δημιουργεί την ανάγκη ενός πυκνού δικτύου για την εξυπηρέτηση και των πιο δυσπρόσιτων περιοχών. Παρόλα αυτά, σε μια χώρα 10.600.000 ανθρώπων ο συγκεκριμένος αριθμός φαρμακαποθηκών και φαρμακείων ακούγεται μεγάλος. Αν και στον χώρο των φαρμακείων γίνονται κινήσεις συνεργασιών, όπως δημιουργία υποκαταστημάτων και συστεγάσεις φαρμακείων (μιας και έχουν γίνει πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το θέμα τα τελευταία χρόνια) στον κλάδο της χονδρικής πώλησης ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι τόσο γρήγορες οι ανακατατάξεις. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις συγκέντρωσης είτε μέσω συγχωνεύσεων, είτε μέσω εξαγορών, αλλά πιστεύω πως υπάρχει αρκετό περιθώριο ακόμη. Εκτός από την «ενοποίηση» εταιρειών σε μία, μπορούν να υπάρξουν και άλλα σημεία συνέργειας που θα αποφέρουν στις ανεξάρτητες εταιρείες κοινά οφέλη. 

Το ενεργειακό κόστος καίει. Ποια μέτρα πρέπει να λάβει μία εταιρεία του χώρου σας έτσι ώστε να επιβιώσει; Αντίστοιχα τι κινήσεις κάνει η δική σας εταιρεία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος; 

Η κατανάλωση του ρεύματος είναι ανελαστική σε μεγάλο βαθμό. Οι συνθήκες φύλαξης των φαρμάκων είναι συγκεκριμένες και τηρούνται απόλυτα είτε αφορά προϊόντα της ψυχρής αλυσίδας, είτε προϊόντα φύλαξης 15-25oC. Τα καθημερινά δρομολόγια παράδοσης, είτε από τα οχήματα του ιδιόκτητου στόλου μας, είτε από συνεργάτες είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο στις συνεργασίες μας, σε αυτή τη φάση. Οι αυτοματισμοί στη διαλογή των προϊόντων, οι οποίοι εξασφαλίζουν εξάλειψη των λαθών και τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έχουν επίσης σημαντική συμμετοχή στην κατανάλωση του ρεύματος, χωρίς όμως να επιδέχονται «εκπτώσεων».

Παρόλα αυτά, στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ εξετάζουμε αλλαγές στις πολιτικές μας, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις στην κατανάλωση του ρεύματος, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν και τα πρώτα βήματα σε μια εξαιρετικά σημαντική μετάβαση που καλούμαστε όλοι (επιχειρήσεις και άτομα) να πραγματοποιήσουμε. Πρόκειται για τη μετάβαση προς πράσινες λύσεις, όπως η συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες και οι κινήσεις προς μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Ενδεικτικά, με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων και τη μείωση του θερμοστάτη ένα βαθμό κάτω στους χώρους των γραφείων, μπορούμε να πετύχουμε μικρούς στόχους για τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι τα ΦΥΚ θα επιστρέψουν και πάλι στην ιδιωτική αγορά των φαρμακείων. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό; 

Σαν ΔΥΝΑΜΙΚΗ κρίνουμε επιβεβλημένη την ανάγκη επιστροφής των ΦΥΚ στα φαρμακεία. Η γνώμη μας είναι πως θα πρέπει να γυρίσουν στην αγορά των ιδιωτικών φαρμακείων κάνοντας πιο εύκολη και πιο γρήγορη την πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακό του. Το φάρμακο θα πρέπει να μπορεί να φτάσει στον ασθενή, σε όποιο σημείο της χώρας και αν βρίσκεται, τάχιστα, αξιόπιστα και με ευκολία. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αξιοπιστία, η οποία σχετίζεται κυρίως με τη μέγιστη εξειδίκευση της φαρμακαποθήκης στη διατήρηση των φαρμάκων σε σταθερές και ασφαλείς συνθήκες. Ο κλάδος της χονδρικής πώλησης φαρμάκων ελέγχεται από τον ΕΟΦ, βάσει αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και είναι η ασφαλέστερη και εγκυρότερη επιλογή για τη διακίνηση τόσο ευαίσθητων προϊόντων. Σαφώς θα χρειαστεί στιβαρό θεσμικό πλαίσιο για να διασφαλίζεται η πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακο αλλά και το ελάχιστο απαραίτητο μικτό κέρδος ώστε να είναι βιώσιμη από πλευράς κόστους η διαχείριση των προϊόντων αυτών.  

Πρόσφατα σε δηλώσεις κρατικών στελεχών, έγινε αναφορά στην παροχή κινήτρων σε οικονομικούς φορείς για εισαγωγή σκευασμάτων. Έργο που σήμερα επιτελεί ο ΙΦΕΤ. Το συγκεκριμένο πεδίο δράσης θα σας ενδιέφερε;

Έτσι όπως είναι στημένη η εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκου στην Ελλάδα, κάθε κρίκος της αποτελεί ξεχωριστό και διακριτό κομμάτι, με αποτέλεσμα ο κάθε ένας να έχει τη μέγιστη γνώση και εξειδίκευση στον τομέα του. Έτσι στην αρχή της αλυσίδας έχουμε κατασκευαστές και κατόχους άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων που γνωρίζουν σε βάθος τη διαδικασία παραγωγής και εισαγωγής ενός φαρμάκου στη χώρα, αλλά και τις ανάγκες της χώρας. Επιπλέον έχουν την επαφή με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και γνωρίζουν τη διαδικασία γνωστοποίησης και αδειοδότησης των σκευασμάτων. Οι εταιρίες αυτές έχουν τη γνώση και τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη διαχείριση των φαρμάκων σε αυτό το στάδιο. 

Ο επόμενος κρίκος της αλυσίδας, οι φαρμακαποθήκες, έχει την τεχνογνωσία για την ασφαλή αποθήκευση και άμεση διανομή του φαρμάκου στο δαιδαλώδες δίκτυο φαρμακείων της χώρας, ώστε το φάρμακο να φθάσει στον ασθενή σε όποιο σημείο της χώρας και αν αυτός βρίσκεται. Ο τελικός κρίκος της αλυσίδας, δηλαδή το φαρμακείο, έχει την απόλυτη γνώση και επιστημονική κατάρτιση ώστε να φροντίσει τον ασθενή, να τον καθοδηγήσει σχετικά με τον τρόπο λήψης του φαρμάκου και να σταθεί ως σύμβουλος υγείας δίπλα του. Επομένως, ο κάθε κρίκος έχει τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητά του, έχοντας εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα. Εφόσον όμως υπάρχουν ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται, κρίνοντας επιχειρηματικά, η εισαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, θα ήταν ένα ξεκάθαρο νομοθετικό και ελεγκτικό πλαίσιο με διακριτούς ρόλους και απόλυτη διαφάνεια ώστε κάθε κίνηση να επιβεβαιώνεται ως προς τον σκοπό της. 

Όσον αφορά πάντα τις φαρμακαποθήκες ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η τιμολογιακή πολιτική απέναντι στις εταιρείες του κλάδου σας; Τι πρέπει να κοιτάξει άμεσα;  

Έχοντας εντοπίσει και αναλύσει παραπάνω τα προβλήματα και τα δυσβάσταχτα έξοδα που αφορούν τις φαρμακαποθήκες, αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης του κομβικού αυτού κρίκου στον εφοδιασμό του φαρμάκου, είναι ξεκάθαρο πως χρειάζονται μέτρα στήριξης των προμηθευτών του ελληνικού φαρμακείου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο χρειάζεται τροποποιήσεις ώστε να επιτρέπει σε φαρμακαποθήκες που εστιάζουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, να είναι όχι μόνο βιώσιμες αλλά και ανταγωνιστικές. Το περιθώριο του μικτού κέρδους αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν το επιτρέπει. Αν δεν υπάρξει ένα ελάχιστο, αλλά ρεαλιστικό σε σχέση με τα έξοδα, μικτό κέρδος ο κλάδος θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο φάρμακο, ένα κοστολογημένο και απαραίτητο αγαθό, καθώς είναι η προϊοντική κατηγορία που διακινείται αποκλειστικά από το δικό μας κανάλι. Οι υπόλοιπες  κατηγορίες (καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, βρεφικά, ορθοπεδικά, βρεφικές τροφές) οι οποίες δεν έχουν δεσμεύσεις στην κερδοφορία τους, είναι κατηγορίες που διακινούνται και από εναλλακτικά κανάλια. Αν και πρόκειται για κερδοφόρες κατηγορίες προϊόντων, λόγω της παράλληλης διακίνησής τους από πολλά κανάλια, η δυνατότητα ανάπτυξής τους από τις φαρμακαποθήκες είναι στην πράξη περιορισμένη. 

Σχετικά με την πορεία της Δυναμικής ποια είναι η μελλοντική στρατηγική σας; Υπάρχει επενδυτικός σχεδιασμός και ποιες είναι οι οικονομικές σας προβλέψεις για την τρέχουσα περίοδο;  

Όραμα της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ αποτελεί η διαρκής εξέλιξη, πάντα με γνώμονα τη διατήρηση των αρχών και των αξιών της. Στόχος μας μεταξύ άλλων είναι η συνέχιση της ανάπτυξής μας στον Ελλαδικό χώρο, η επέκταση των δραστηριοτήτων 3PL, η ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη, καθώς και η περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών στήριξης και εκπαίδευσης προς τους φαρμακοποιούς. Η διατήρηση γερών βάσεων στις σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελεί ακόμη ένα  βασικό ζητούμενο, καθώς οι εργαζόμενοι της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ αποτελούν το κεφάλαιο της.  

Μέσοπρόθεσμα οι στόχοι μας αφορούν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και επέκταση των αποθηκευτικών μας χώρων, τον πλήρη εκσυγχρονισμό λογισμικών προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σταδιακή μετάβαση σε πράσινες λύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικός για εμάς είναι ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών μας προς τα φαρμακεία, καθώς αυτά εξελίσσονται σε πρωτοβάθμιο σημείο υγείας,  προσφέροντας  μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να αποφέρουν είτε μείωση κόστους είτε ανάπτυξη κέρδους.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις μας για την τρέχουσα χρονιά, επιβεβαιώνουν την ομαλή εξέλιξη του σχεδιασμού μας. Αναμένουμε την προβλεπόμενη, βάσει στόχων, αύξηση στον κύκλο εργασιών μας καθώς και την επίτευξη επιμέρους στόχων που είχαν τεθεί.