Προδιαβήτης χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία το σάκχαρο του αίματος είναι υψηλότερο από το φυσιολογικό, αλλά όχι τόσο υψηλό ώστε να διαγνωσθεί ως Σακχαρώδης Διαβήτης και να χρειάζεται φαρμακευτική θεραπεία. 

Η κατάσταση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών -οφθαλμολογικών παθήσεων, νευροπάθειας και εγκεφαλικού.

Όλα τα άτομα που εμφανίζουν Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν περάσει από το στάδιο του προδιαβήτη.

Σχεδόν 1 στους 5 έφηβους ηλικίας 12-18 ετών και 1 στους 4 νεαρούς ενήλικες ηλικίας 19-34 ετών ζουν με προδιαβήτη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Αμερικανικού CDC, (2018 JAMA icon Pediatrics).

Όπως και ο διαβήτης, ο επιπολασμός του προδιαβήτη αυξάνεται ραγδαία, σύμφωνα με στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων στις ΗΠΑ. Το 2020, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων υπολόγισαν ότι το 38% του ενήλικου πληθυσμού έχει προδιαβήτη. Μέχρι το 2030, ένα μοντέλο προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη 25%. Στη χώρα μας υπολογίζεται στο 8-10% του πληθυσμού

Ο επιπολασμός του προδιαβήτη σε εφήβους και ενήλικες ενισχύει την κρίσιμη ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές δημόσιας υγείας που προωθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, σωματική δραστηριότητα και διαχείριση του στρες. Αυτές οι συμπεριφορές τρόπου ζωής είναι σημαντικό να ξεκινήσουν νωρίς στη ζωή του παιδιού και θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι την εφηβεία και την ενήλικη ζωή για να μειωθεί η εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2.

Γιατί θα πρέπει να ανησυχούμε για τον προδιαβήτη;

Ο Προδιαβήτης δεν είναι ακίνδυνος, προβλέπει τον υψηλή πιθανότητα να εμφανίσουμε Διαβήτη στο μέλλον. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του Διαβήτη στον οργανισμό και η αγγειοπάθεια (αθηροσκλήρωση), δυστυχώς ήδη ξεκινούν από το στάδιο του προδιαβήτη

Ο Ετήσιος σχετικός κίνδυνος μετάπτωσης σε Διαβήτη τύπου 2,  περίπου 5/πλασιάζεται όταν υπάρχουν είτε αυξημένα πρωινά σάκχαρα νηστείας είτε αυξημένα μεταγευματικά σάκχαρα και 12/πλασιάζεται όταν συνυπάρχουν αυξημένα πρωινά και μεταγευματικά ταυτόχρονα (DECODE study group  2002)

Ο Προδιαβήτης χρειάζεται προσοχή διότι είναι παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου και προάγγελος  επιπλοκών

Ο Προδιαβήτης προβλέπει τον υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουμε αρτηριοσκληρωτική αγγειακή νόσο, ήδη 2-4/πλασιάζοντας την επίπτωση καρδιαγγειακών  συμβαμάτων, πριν την εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη.

Υπάρχουν πολλά δεδομένα που υποδηλώνουν ότι ο προδιαβήτης τοποθετεί τους ασθενείς σε τροχιά καρδιαγγειακής νόσου. Σε μια μετα-ανάλυση 129 μελετών που δημοσιεύθηκε πριν από 2 χρόνια, ο προδιαβήτης δεν συσχετίστηκε μόνο με στατιστικά σημαντική αύξηση 16% στη στεφανιαία νόσο, αλλά και 13% αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία σε σχέση με αυτούς με φυσιολογική γλυκόζη.

Ο προδιαβήτης συνδέεται ανεξάρτητα με το έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ο προδιαβήτης δεν είναι μόνο προγνωστικός παράγοντας του διαβήτη και των καρδιαγγειακών επιπλοκών που συνεπάγονται, αλλά είναι επίσης ένας παράγοντας κινδύνου από μόνος του για έμφραγμα του μυοκαρδίου, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από σχεδόν 1,8 εκατομμύρια ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για έμφραγμα του μυοκαρδίου(ΜΙ).

Σε αυτή τη μελέτη, 1.794.149  νοσηλείες ασθενών για MI  με στοιχεία που προέκυψαν από τη βάση δεδομένων National Inpatient Sample στις ΗΠΑ, τουλάχιστον το 1% αυτών των ασθενών είχαν ιστορικό προδιαβήτη στο παρελθόν.

Μετά από προσαρμογή για μια μεγάλη σειρά γνωστών παραγόντων κινδύνου για έμφραγμα μυοκαρδίου – συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου ιστορικού εμφράγματος του μυοκαρδίου, δυσλιπιδαιμίας, υπέρτασης, εξάρτησης από τη νικοτίνη και παχυσαρκίας – ο προδιαβήτης παρέμεινε ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου, που αντιστοιχεί σε 25%, δηλαδή 1 στα 4 άτομα με προΔιαβήτη, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου (OR, 1,25; P < .01).

Το ιστορικό προδιαβήτη ήταν επίσης ένας ανεξάρτητος παράγοντας αυξημένου κινδύνου, με πιθανότητες 45% και 95%, αντίστοιχα για διαδερμική αγγειοπλαστική παρέμβαση ή στεφανιαία παράκαμψη(by pass).

Τι σημαίνει πρόληψη;

Ο προδιαβήτης δεν αντιμετωπίζεται με φάρμακα. Ο ΣΔ αλλά και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, μπορούν να προληφθούν επιτυχώς, με αλλαγή τρόπου ζωής,  κυρίως απώλεια βάρους μαζί με φαρμακευτικές παρεμβάσεις στους παράγοντες κινδύνου που είναι βασικά η Υπέρταση και τα Λιπίδια και φυσικά η διακοπή του καπνίσματος.

Είναι γνωστό ότι η φυσική δραστηριότητα και η απώλεια βάρους προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα όχι μόνον όσον αφορά την πρόληψη μελλοντικού διαβήτη (μελέτες DPP και DPPO, 58% μείωση κινδύνου εμφάνισης) αλλά μειώνοντας ουσιαστικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, στα άτομα με προδιαβήτη.

Ωστόσο, οι μελέτες πάλι, δείχνουν ότι λιγότεροι από το 50% των ατόμων με προδιαβήτη συμμετέχουν σε αυτές τις συμπεριφορές μείωσης του κινδύνου.

Ένας βασικός παράγοντας για την κατανόηση αυτής της διαφοράς θα μπορούσε να σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση του προδιαβήτη.

Έρευνες δείχνουν ότι η  ευαισθητοποίηση ατόμων με  προδιαβήτη για τους σοβαρούς κινδύνους που επίκεινται,  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση από πλευράς τους συμπεριφορών ελάττωσης αυτού του κινδύνου. Οι ασθενείς καλό είναι εκπαιδεύονται συνεχώς σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, που μπορούν να αντιστρέψουν τη διάγνωση.

Οι ενήλικοι που γνωρίζουν την κατάσταση και τους κινδύνους του προδιαβήτη τους μπορεί να είναι πιο πιθανό να ασκηθούν και να χάσουν βάρος

Προδιαβήτης επίλογος

Μπορούμε να μειώσουμε δραματικά  τον κίνδυνο εμφάνισης Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, κάνοντας αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Οι ασθενείς με προδιαβήτη θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα πρόγραμμα διατροφής και συμβουλευτικής υποστήριξης, με στόχο  απώλεια (5-10%)  του σωματικού βάρους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αυξήσουν την σωματική τους δραστηριότητα (fitness) σε τουλάχιστον 210 λεπτά την εβδομάδα (30’ ημερησίως)

Ακολουθούσης μια υγιεινής  μεσογειακής διατροφής, με χαμηλές θερμίδες.

Είναι φυσικά πολύ σημαντικό η προσπάθεια διατροφής και άσκησης να γίνεται έγκαιρα, συστηματικά και, αν είναι δυνατόν, διά βίου.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Δοκιμάζονται γενετικά τεστ ακριβείας για 10 συχνές νόσους
H ώρα του ραντεβού
Υπερλοιμογόνος Klebsiella που τρομάζει την Ευρώπη: 4 πιθανά κρούσματα στην Ελλάδα