Τα προβλήματα και τις προοπτικές στο θέμα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα και το νέο μοντέλο παροχής ιατρικής φροντίδας στον ασθενή, περιέγραψε ο γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών δρ Ελευθέριος Θηραίος.