Μεγαλύτερα ποσοστά ανησυχίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας καταγράφονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο.

Στην ερώτηση για το ποιο θέμα τούς ανησυχεί περισσότερο, σε σχέση με τους ίδιους και τους κοντινούς τους ανθρώπους, το 73% των Ελλήνων δηλώνουν ανήσυχοι για θέματα, όπως η εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, όπως CoViD ή ευλογιά των πιθήκων.

Το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο (62%), όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί.

Σε τι βαθμό ανησυχείτε ή όχι επί του παρόντος ότι κάθε ένα από τα ακόλουθα θέματα επηρεάζει τη ζωή, τόσο τη δική σας, όσο και των κοντινών σας ανθρώπων;

Δημόσια Υγεία

Τα θέματα Δημόσιας Υγείας απασχολούν πολύ περισσότερο τους Έλληνες, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη σε σειρά θέση μεταξύ όσων θέλουν να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως δείχνει το πιο κάτω γράφημα, η Δημόσια Υγεία βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με το 44% των συμμετεχόντων από την Ελλάδα να ζητούν αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα, έναντι μόλις 34% των Ευρωπαίων.

Ποιο από τα παρακάτω θέματα θα θέλατε να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Πρώτο; Και μετά;