Η αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αφροδίτη Κουτούκη, ορίστηκε από το υπουργείο Υγείας πρόεδρος του εξαμελούς Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ.

Η κ. Κουτούκη υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναπληρώτριά της είναι η νομική σύμβουλος του Κράτους Μαρία Μπασδέκη, η οποία υπηρετεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στο υπουργείο Υγείας.

Μέλη του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  1. Αγγελική Αναστοπούλου, πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπηρετεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), με αναπληρώτρια την Μαρία - Θωμαή Μενταλή, πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπηρετεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).
  2. Χαράλαμπος Τσόγκας, πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπηρετεί στο υπουργείο Εργασίας), με αναπληρώτρια την Αδαμαντία Λάμπρου, πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπηρετεί στο υπουργείο Υγείας).
  3. Παναγιώτης Στάθης, διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, με αναπληρωτή τον Χρήστο Ροϊλό, διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου.
  4. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα για πειθαρχική δίωξη ιατρών, συμμετέχει ο Βλάσιος Πυργάκης, καρδιολόγος, πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), με αναπληρωτή την Σταυρούλα Τσιάρα, παθολόγο, αντιπρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΙΣ. Όταν κρίνει θέματα για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων, συμμετέχει η Ευαγγελία Καραμπά, εφέτης, πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραλέκα, εφέτη. Όταν κρίνει θέματα για πειθαρχική δίωξη φαρμακοποιών του ΕΣΥ, συμμετέχει η Δέσποινα Μακριδάκη, κλινικός φαρμακοποιός στο "Σισμανόγλειο", πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), με αναπληρωτή τον Μαρίνο Πετρόγγονα, νοσοκομειακό φαρμακοποιό στο νοσοκομείο Χανίων, αντιπρόεδρο της ΠΕΦΝΙ.
  5. Βασιλική Φακουκάκη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Κουλούρη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας.

Η θητεία του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ είναι τριετής.

Δημ.Κ.