Την εβδομάδα 16-22 Ιανουαρίου παρατηρήθηκε καθαρά αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 9 μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023, στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων στα Ιωάννινα (+135%) και στα Χανιά (+31%). Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο Ηράκλειο (-52%), στην Πάτρα (-44%) και στην Αττική (-40%).

Σταθεροποίηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο παρατηρήθηκε στη Λάρισα (+4%) και στη Θεσσαλονίκη (-10%).

Στις πόλεις του Βόλου, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα ήταν ανιχνεύσιμο, αλλά η ποσοστιαία εβδομαδιαία μεταβολή δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αναφοράς (2/2023) δεν είχαν διενεργηθεί αναλύσεις. σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 16-22 Ιανουαρίου. 

Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 Περιφέρεια - πόλη 16/1 - 22/1 9/1 - 15/1
Αττική -40%  -16% 
Θεσσαλονίκη  -10% +5% 
Πάτρα  -44% +280%  
Λάρισα  +4%  +41%
Βόλος Ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο  -
Ξάνθη  Ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο -
Αλεξανδρούπολη  Ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο   -
Ηράκλειο -52% +37% 
Χανιά +31% +30% 
Ιωάννινα +135%  -56%

Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι:
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.