Μπορεί και να είναι λίγο το κονδύλι που θα λάβει φέτος το ΕΚΑΒ για έργο που προσφέρει με τις αερομεταφορές και τις πλωτές μεταφορές ασθενών που νοσούν βαριά. Μόλις χθες αποφασίστηκε το εν λόγω κονδύλι το οποίο θα είναι της τάξεως των 19.276.000,00 ευρώ, όπως ισχύει επί του συνόλου των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ. Το συγκεκριμένο ποσό θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Κονδύλι για την συντήρηση των οχημάτων ή την αύξηση του στόλου του; Απλά ρωτάω.