Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) οργανώθηκαν πριν από δέκα χρόνια, προκειμένου να καλύψουν πλήρως το σύνολο της χώρας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε επτά ΠΕΔΥ. Κατέληξαν να λειτουργούν σήμερα μόλις δύο (Θεσσαλία και Κρήτη), ενώ νωρίτερα είχαν οδηγηθεί σε κλείσιμο τα Εργαστήρια της Ρόδου και της Αλεξανδρούπολης.

Για τη λειτουργία των επτά δομών, δαπανήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τόσο για τον εξοπλισμό, όσο και για το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο απασχολήθηκε επί μακρόν, παρά το ότι τα εργαστήρια δεν λειτούργησαν ποτέ.

Το προσωπικό αυτό απομακρύνθηκε τελικά από τα ΠΕΔΥ, στα οποία έμεινε ο πανάκριβος τεχνολογικός εξοπλισμός, που δεν λειτούργησε ποτέ. Η θλιβερή αυτή εξέλιξη αναδεικνύει μία σειρά από ερωτήματα, τα οποία αναζητούν απαντήσεις:

  • Για ποιον λόγο δεν λειτούργησε το σύνολο των 7 Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας;
  • Ποιος είναι υπεύθυνος για την αρνητική αυτή εξέλιξη;
  • Πόσα χρήματα διατέθηκαν ενόσω αυτά δεν λειτουργούσαν;
  • Γιατί εξακολουθούσαν να αμείβεται το προσωπικό, ενώ δεν παρείχε κανένα έργο;
  • Γιατί ο εξοπλισμός δεν αξιοποιήθηκε αλλού, παραμένοντας σε κενά κτίρια;

Η ύπαρξη των ΠΕΔΥ σε ολόκληρη τη χώρα θα μπορούσε να δώσει λύσεις και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς σκοπός τους είναι - μεταξύ άλλων - ο έλεγχος, η εποπτεία, η διάγνωση, η πρόληψη και η λύση σημαντικών υγειονομικών και επιδημιολογικών προβλημάτων της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δύο λειτουργούντα ΠΕΔΥ συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων για την ανίχνευση του SarsCoV-2 στα λύματα.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2020 - 2021, το Τμήμα Μοριακής Επιδημιολογίας και το Μικροβιολογικό Τμήμα του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας συνέδραμαν σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προμήθευσε το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας με εργαστηριακό εξοπλισμό και ικανή ποσότητα αναλώσιμων ειδών για την εκτέλεση διαγνωστικών και πειραματικών διαδικασιών για την COVID-19, αλλά και για την ενίσχυση των διαγνωστικών διαδικασιών που εκτελούνται ήδη στο ΠΕΔΥ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 380.000 ευρώ και στον εξοπλισμό του ΠΕΔΥ προστέθηκε αλληλουχητής νέας γενεάς, καθώς και αναλυτές για τη διενέργεια διαγνωστικών αναλύσεων Real time/ συμβατικής PCR καθώς αναλυτής digital PCR.

Το ΠΕΔΥ Κρήτης συμμετέχει και στην Ευρωπαϊκή δράση με τίτλο "Ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δυνατοτήτων για αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και αντίστροφη μεταγραφή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο".