Μελαγχολικές σκέψεις προκαλεί η σύγκριση των δημόσιων δαπανών Υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των 27 χωρών, με ποσοστό το οποίο υπολείπεται σημαντικά από το μέσο ευρωπαϊκό, όπως προκύπτει από σημερινή έκθεση της Eurostat.

Τα στοιχεία της δεκαετίας 2012 - 2021 εξηγούν εν πολλοίς την κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία και την πορεία της πανδημίας, στην οποία η Ελλάδα διατηρεί μία σειρά από αρνητικές επιδόσεις επί σειρά ετών.

Η υστέρηση σε δημόσιες επενδύσεις στο ΕΣΥ είναι διαχρονική, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί.  

Δημόσιες δαπάνες Υγείας ως ποσοστό (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)

   Ελλάδα Ευρ. Ένωση 
 2012  7,1
2013 5,4 7,1
2014 4,8 7,1
2015 5 7,1
2016 5,3 7
2017 5,5 6,9
2018 5,6 6,9
2019 5,8 7
 2020 6,7 
2021  6,7  8,1 

Σημαντικός τομέας

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η Υγεία παραμένει ο δεύτερος πιο σημαντικός τομέας με το 8,1% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών, έπειτα από την Κοινωνική Προστασία, η οποία απορροφά το 20,5% του ΑΕΠ.

Τονίζουν, δε, πως - στο πλαίσιο της πανδημίας - υπήρξαν ισχυρές αυξήσεις στη χρηματοδότηση των εν λόγω τομέων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν για όλες τις κύριες λειτουργίες.

Οι αυξήσεις, ωστόσο, επικεντρώθηκαν στην Υγεία (+103 δισεκατομμύρια ευρώ), στις οικονομικές υποθέσεις (+ 96 δισεκατομμύρια ευρώ) και στην κοινωνική προστασία (+ 41 δισεκατομμύρια ευρώ).

Δημόσιες δαπάνες Υγείας ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ στην Ευρώπη

    2021 2020
1 Αυστρία  10,1  9,1
2 Τσεχία 9,8  9,3 
3 Δανία  9,2
4 Γαλλία 9,2  8,9 
5 Ολλανδία 8,7  8,3 
6 Βέλγιο 8,6  8,8 
7 Γερμανία 8,6  8,4 
8 Κροατία  8,3 8,4 
9 Σλοβενία 8,1   8
10 Φινλανδία 7,7  7,6 
11 Ιταλία 7,6  7,9 
12 Πορτογαλία  7,6 7,5 
13 Σουηδία 7,5  7,3 
14 Ισπανία 7,3 7,6 
15 Σλοβακία 6,1 
16 Ελλάδα 6,7  6,7 
17 Μάλτα 6,7  7,2 
18 Εσθονία 6,5  6,6 
19 Κύπρος 6,4   5,9
20 Λετονία 6,2  4,7 
21 Λιθουανία 5,9  5,9 
22 Βουλγαρία  5,8 5,8 
23 Πολωνία 5,8  5,4 
24 Ουγγαρία 5,6  6,4 
25 Ρουμανία 5,5  5,5 
26 Λουξεμβούργο  5,4 5,8 
27 Ιρλανδία 5,3  5,5 

Οι πρωτιές

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, η χώρα με τις υψηλότερες δημόσιες δαπάνες Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι η Αυστρία (10,1%), με αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αξιοσημείωτη διαφορά από το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό (8,1%).

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Τσεχία και η Δανία, ενώ ψηλά βρίσκονται οι ισχυρές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις από εκείνη της Ελλάδας και ποσοστά που ξεπερνούν το 7% του ΑΕΠ.

Πηγές:
Eurostat

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Servier Hellas και Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. αναλαμβάνουν κοινή δράση για την αύξηση της προσήλωσης των ασθενών στην αγωγή
Πρώτη ψηφιακή εφαρμογή για την καρδιακή ανεπάρκεια
Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία