Σχετικά με τη νέα διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου από την 1η Απριλίου 2023, πρέπει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δήλωσης χρηστών στην εφαρμογή Διαχείρισης Φαρμάκων, στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΚΑΠΥ. 

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, ο διαχειριστής θα πρέπει να εκτελέσει τις εξής εργασίες:

  1. Επικαιροποίηση στοιχείων νοσοκομείου
  2. Καταχώριση/Επικαιροποίηση σημείων αποστολής «Ship to» του νοσοκομείου
  3. Καταχώρηση χρηστών συστήματος
  4. Ανάθεση ρόλων σε χρήστες

Και όλα αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αποσταλεί από την Αρμόδια Αρχή.  

Να δούμε πώς θα πάει και αυτό.