Μαθαίνουμε ότι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με κύριο στόχο την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, θα ενημερώνει τους επόμενους μήνες τους μαθητές των Δημοτικών και των Γυμνασίων της χώρας σχετικά με τα Καρδιαγγειακά νοσήματα και τους παράγοντες κινδύνου.

Συγκεκριμένα, μετά την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Καρδιολόγοι-μέλη της ΕΚΕ θα πραγματοποιούν στις σχολικές αίθουσες ενημέρωση των μαθητών για την πρόληψη από τα Καρδιαγγειακά νοσήματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών (Δ΄, Ε. ΣΤ΄ τάξη) και Γυμνασίων (όλες τις τάξεις). 

Η θεματολογία των παρουσιάσεων αφορά την ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου Καρδιαγγειακών Νόσων, την αποφυγή του καπνίσματος και της παχυσαρκίας καθώς και άλλες σημαντικές γνωστές και άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων.