Μεγάλη αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Πάτρας, καταγράφηκε την εβδομάδα 6 έως 12 Φεβρουαρίου.

Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Στο δελτίο επισημαίνεται πως υπήρξε αυξητική τάση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε 4 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Πρωτικές τάσεις καταγράφηκαν σε 5 από τις 10 περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε μία περιοχή.

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Πάτρα (+258%) και στον Βόλο (+46%).

Οριακή ήταν η αύξηση στη Λάρισα (+26%) και στην Αλεξανδρούπολη (+22%).

Πτωτικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν στα Ιωάννινα (-39%) και στην Αττική (-34%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Ξάνθη (-26%), στο Ηράκλειο (-22%) και στη Θεσσαλονίκη (-22%).

Σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στα Χανιά (-2%). 

Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 Περιφέρεια - πόλη 6/3 - 12/3 27/2 - 5/3
Αττική -34%   +12% 
Θεσσαλονίκη -22% -4%
Πάτρα +258%  -74%
Λάρισα +26%  +32%
Βόλος +46% -32%
Ξάνθη -26% +32%  
Αλεξανδρούπολη +22%  +13% 
Ηράκλειο -22% -22%   
Χανιά -2% -12% 
Ιωάννινα -39% -20% 

Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.