Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine, έδειξε ότι η εμφάνιση μετεγχειρητικού ντελίριου συνδέεται με 40% ταχύτερο ρυθμό νοητικής εξασθένησης έναντι ασθενών που δεν εμφάνισαν ντελίριο.

Ο Zachary J. Kunicki, του Brown University, δήλωσε ότι το ντελίριο συνδέεται με ταχύτερη νοητική εξασθένηση.
Η έρευνα έχει τη μακρύτερη περίοδο παρακολούθησης από έρευνες που εξετάζουν το μετεγχειρητικό ντελίριο.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αν και χρειάζονται νέες έρευνες, η παρούσα αυξάνει την πιθανότητα το ντελίριο να προδιαθέτει ενδεχομένως σε μόνιμη νοητική έκπτωση και πιθανή άνοια.

Το ντελίριο είναι η πιο συχνή μετεγχειρητική επιπλοκή στους ηλικιωμένους και συνδέεται με φτωχό αποτέλεσμα, περιλαμβανομένης μακροπρόθεσμης νοητικής έκπτωσης και άνοιας.

Παρακολουθήθηκαν 560 ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Μετρήθηκε η αντίληψή τους κάθε 6 μήνες για 36 μήνες και στη συνέχεια κάθε χρόνο για 6 χρόνια.
Με τεστ, οι ερευνητές εντόπισαν ότι νοητικές αλλαγές μετά την εγχείρηση είναι πολύπλοκες και ότι το ντελίριο επηρεάζει κάθε χρονικό διάστημα.

Οι μέσες νοητικές αλλαγές που φάνηκαν μετά την εγχείρηση περιλαμβάνουν απότομη πτώση ένα μήνα μετά την εγχείρηση, αύξηση στους 2 μήνες μετά, σταθερή περίοδο από 6–30 μήνες μετά την εγχείρηση και έπειτα σταθερή πτώση από 3–6 χρόνια μετά την εγχείρηση.

Το ντελίριο συνδέεται με πιο απότομη πτώση στον ένα μήνα, μεγαλύτερη ανάκαμψη στους 2 μήνες και ταχύτερη πτώση σε όλες τις περιόδους από 6 μήνες ως 6 χρόνια αντίστοιχα.

Tα ευρήματα υποδεικνύουν είτε ότι το ντελίριο καθαυτό μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλει σε νοητική εξασθένηση μετά από εγχείρηση είτε ότι είναι πιθανό να χρησιμεύσει για τον εντοπισμό όσων έχουν κίνδυνο μελλοντικά για πιο γρήγορη νοητική εξασθένηση.

Πηγές:
JAMA Internal Medicine,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μαζεμένες οι προσφυγές στα Δικαστήρια για το clawback
Τι συμβαίνει όταν μειώνεται η τεστοστερόνη
Πόσο πιθανό είναι να υποκαταστήσει τους γιατρούς η τεχνητή νοημοσύνη