Με βάση τα προσόντα και τις διατάξεις περί τοποθέτησης προϊσταμένων, έγινε η αντικατάσταση του προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τη διοικήτρια του Οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη.

Σε ανακοίνωσή της, η κ. Καρποδίνη αναφέρει πως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενημερώθηκαν και για την ανάθεση καθηκόντων στη νέα γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων.

Η ανάθεση - σημειώνει - έγινε "συνεκτιμώντας τα ουσιαστικά προσόντα της υπαλλήλου, την ποιότητα της υπηρεσιακής της διαδρομής και τις εν γένει  διοικητικές της ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις περί τοποθέτησης προϊσταμένων. Επί της ανάθεσης ουδεμία αντίρρηση διατυπώθηκε από τα μέλη του ΔΣ".

Σύμφωνα με την κ. Καρποδίνη, η απόφαση απαλλαγής υπαλλήλου από τα καθήκοντα του, ήταν πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη, ελήφθη αρμοδίως και απολύτως νόμιμα, τελούσε εν πλήρη γνώσει των αρμοδίων φορέων και αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

"Επ’ αφορμή της παραπάνω απόφασης, και ελέγχων δαπανών που προηγήθηκαν, διακινούνται ηλεκτρονικά, προφανώς καθ’ υπόδειξη, απαράδεκτα και ειρωνικά σχόλια, απόψεις, υπαινιγμοί και αναληθείς ισχυρισμοί που προσβάλουν το κύρος, την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα μου, γεγονός για το οποίο επιφυλάσσομαι. Προς γνώση δε των συντακτών των παραπάνω δημοσιευμάτων και όσων κόπτονται για την εν θέματι απόφαση, έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στην Αρχή Διαφάνειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο", σημειώνει.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται, επίσης, τα εξής:

"Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τα δημοσιεύματα που διακινούνται στον τύπο περί δήθεν παράνομων και παράτυπων ενεργειών της Διοικήτριας και Προέδρου του ΔΣ και εξέφρασαν τη στήριξη τους στις ενέργειες της, καθόσον αυτές εμπίπτουν στην ευρεία διοικητική ευχέρεια της Διοίκησης, είναι σύμφωνες με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τις οικείες διατάξεις του Οργανισμού και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα βάλλουν ευθέως όχι μόνο κατά του κύρους της Διοικήτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των μελών του οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης συμμετέχουν στις αποφάσεις του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Οργανισμού και δεν θα δεχτούν, για την εξυπηρέτηση τρίτων συμφερόντων, να θίγεται το κύρος τους ή και των κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούνταν μέχρι σήμερα στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. 

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τον ορισμό των μελών του νέου 7μελούς ΔΣ στο οποίο δεν εκπροσωπούνται πλέον οι κοινωνικοί εταίροι. Τα μέλη που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους εξέφρασαν ενώπιον της Διοικήτριας και Προέδρου την απόλυτη αντίθεσή τους και των φορέων που εκπροσωπούν για την απουσία κοινωνικού ελέγχου εφεξής στις αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα εκπροσωπούνται έμμεσα στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ μέσω του εκπροσώπου του e-ΕΦΚΑ, εκπρόσωπος του οποίου έχει οριστεί στο νέο Δ.Σ. Επίσης τόνισε πως ο Οργανισμός θα συνεχίσει να έχει επικοδομητικό διάλογο και διαβουλεύσεις με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και θεσμικούς φορείς ασθενών, για θέματα που τους αφορούν με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]