Καλύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση στις παθήσεις του βυθού του οφθαλμού παρέχει πλέον η ομάδα της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, η οποία εξοπλίστηκε με υπερσύγχρονο σύστημα φωτογράφισης βυθού.

Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε μέσω ΕΣΠΑ και η αξιοποίησή του από τους οφθαλμιάτρους βελτιώνει τη σημαντική διαγνωστική εξέταση κατά την οποία απεικονίζεται λεπτομερώς το οπίσθιο τμήμα του ματιού, ο βυθός.

Το μηχάνημα επιτρέπει την απεικόνιση με λήψη βίντεο και φωτογραφιών βυθού σε μικρούς και μεγάλους ασθενείς, είναι δε ιδιαίτερα χρήσιμο στα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων μέσων, λόγω μειωμένης συνεργασίας.

Το σύστημα χρησιμοποιείται και για τη διενέργεια φλουοροαγγειογραφίας σε πρόωρα νεογνά με αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας, σε νεογνά ή βρέφη με συγγενείς διαταραχές αμφιβληστροειδή και οπτικού νεύρου, σε μικρούς ασθενείς με ρετινοβλάστωμα.

Η λήψη φωτογραφιών θεωρείται σημαντική για την τεκμηρίωση και τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης νοσημάτων του οφθαλμικού βυθού με λεπτομέρεια και ακρίβεια, καθιστά δυνατή τη χρήση τηλεϊατρικής και ενισχύει τις δυνατότητες της Κλινικής για συμμετοχή σε συνεργασίες με κέντρα του εξωτερικού και σε πολυκεντρικές ερευνητικές μελέτες.

Η δυναμική της Κλινικής και του Νοσοκομείου αλλάζει, καθώς αποτελεί πλέον τον μοναδικό δημόσιο φορέα -εκτός Αθηνών- με σύστημα ψηφιακής απεικόνισης για νεογνά και βρέφη και προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες και καλύτερη φροντίδα για τους ασθενείς.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών