Μόλις χθες, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέλαβε από τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, την Ετήσια Έκθεση Δραστηριότητας της Αρχής για το έτος 2021.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η Αρχή εξέδωσε πλήθος αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και κατευθυντηρίων γραμμών για σημαντικά ζητήματα όπως η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της δήλωσης αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, η χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής σε κινητές συσκευές, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.E. κ.ά.

Το 2021 ο αριθμός των εισερχόμενων υποθέσεων ανήλθε σε 1.160, αυξημένος κατά περίπου 19% σε σύγκριση με το 2020 (973), ενώ 811 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν, εμφανίζοντας αύξηση περίπου 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (700). Επιπλέον, το 2021 σημειώθηκε σχεδόν πενταπλασιασμός των προστίμων αφού συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 414.000 ευρώ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Servier Hellas και Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. αναλαμβάνουν κοινή δράση για την αύξηση της προσήλωσης των ασθενών στην αγωγή
Πρώτη ψηφιακή εφαρμογή για την καρδιακή ανεπάρκεια
Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία