"Τα ιατροτεχνολογικά υλικά μπορούν να μειώσουν τα κόστη του δημοσίου, όταν εφαρμόζονται την κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο ασθενή". Αυτά τα λόγια ανήκουν στον Bogi Eliasen, Διευθυντή Υγείας στο Copenhagen Institute for Future Studies & Πρόεδρο της Επιτροπής Βιοηθικής της Δανίας στην UNESCO. Ο ίδιος ήταν ο βασικός προσκεκλημένος στην εκδήλωση “The Future of Health”, που διοργάνωσαν το ΕΒΕΑ και η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, για τη διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης, όπως διαμορφώνονται στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης αδράξαμε την ευκαιρία να ζητήσουμε την άποψή του για τα προβλήματα του κλάδου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων  καθώς και πώς αυτά τα υλικά μπορούν να συμβάλλουν στη διασύνδεση της δημόσιας υγείας με την εξατομικευμένη θεραπεία. 

Αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο των ιατρικών τεχνολογιών, πόσο σημαντικές είναι οι ιατρικές συσκευές για την έγκαιρη πρόληψη, την ακριβή διάγνωση και την ασφαλή θεραπεία ασθενειών και ασθενών;

Είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός ο ρόλος των ιατρικών τεχνολογιών στην Υγεία και στους ασθενείς. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να συνδέσουμε τις διαφορετικές τεχνολογίες όλες μαζί σε ένα ολιστικό πλαίσιο για να είμαστε έτσι σε θέση να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που μας προσφέρουν.
Ειδικότερα δε στη νέα προσέγγιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που επιχειρείται, είναι σημαντικό να υπάρξει συνδυασμός ανάμεσα στην υπερεξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού και τελικώς στην ολιστική εφαρμογή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τους επιστήμονες. 

Μπορεί η εφαρμογή υλικών αιχμής να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης; 

Ναι, όταν γίνεται σωστή παρέμβαση την κατάλληλη στιγμή για το σωστό άτομο. Σήμερα υπάρχει μια τάση να παρεμβαίνουμε πολύ αργά. Αρα χρειάζεται να υπάρχει εστίαση στην πρόληψη -όπου είναι δυνατόν-και παρεμβάσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα όπου η πρόληψη δεν είναι δυνατή.
Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι ότι, η εφαρμογή των υλικών αιχμής μπορεί να μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης μόνο αν κάνουμε τα πράγματα σωστά. 

Ποιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν στο θεσμικό τους πλαίσιο για την ταχύτερή τους έγκριση, αξιολόγηση και τιμολόγηση, ώστε τα κράτη να μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους;

Πρέπει να υπάρχει σαφέστερος και απλούστερος μηχανισμός σε όλες τις χώρες, γεγονός που θα δώσει αξία τόσο στους ασθενείς πάνω στους οποίους εφαρμόζονται αυτά τα προϊόντα, όσο και στα συστήματα υγείας από την εφαρμογή τους. Θεωρώ ότι αυτός ο εξελιγμένος μηχανισμός αποτελεί και την μεγαλύτερη πρόκληση για τις περισσότερες χώρες στον κόσμο. Στην Ευρώπη, θεωρώ ότι αυτό είναι μια ουτοπία, καθώς στα κράτη μέλη επικρατεί ένα τυπικό μοντέλο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στον επιπολασμό των ασθενειών αλλά και στην οικονομική κατάσταση που έχει κάθε χώρα. 

Πώς θα μπορούσαν οι επιχειρηματικές και επιστημονικές κοινότητες να αναγνωρίσουν και να προσαρμόσουν στην καινοτομία τεχνολογίες που μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία;

Σαφής κατεύθυνση, συνεργασία και μακροπρόθεσμη σκέψη, με κοινή ιεράρχηση και στόχευση. Αυτό σημαίνει αντιστοιχία ανάμεσα στις επιχειρηματικές λύσεις που προτείνονται και στις ανάγκες που έχει ο χώρος της δημόσιας υγείας. 

Ποια είναι η κατάσταση με τις συσκευές ιατροτεχνολογίας στη Δανία;

Θα έλεγα ότι ο κλάδος έχει μια θετική εικόνα στη Δανία. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα και άρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο της απρόσκοπτης εφαρμογής τους. Αυτό σημαίνει βεβαίως πιο σαφείς απαιτήσεις και μια πιο απρόσκοπτη διαδικασία στο σύνολό της. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία