Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διάρκειας δύο (2) ετών, στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) στην Ελλάδα προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Το αντικείμενο του έργου των τοπικών συντονιστών συνίσταται στον έγκαιρο εντοπισμό δυνητικών δοτών εντός του νοσοκομείου, την καταγραφή των εγκεφαλικών θανάτων, την ενημέρωση και την κινητοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα μεταμοσχεύσεων, τη συντήρηση και προετοιμασία του δυνητικού δότη οργάνων, την επικοινωνία με την οικογένειά του για τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και το σύνολο της επικοινωνίας με τον Ε.Ο.Μ. και τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων για τον συντονισμό της αφαίρεσης των οργάνων, έτσι ώστε το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου να αποφορτιστεί από την απαιτητική και πολύωρη αυτή διαδικασία. Επιπλέον, οι τοπικοί συντονιστές καταγράφουν παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να δυσχεραίνουν την ανεύρεση και αξιοποίηση δυνητικών δοτών αλλά και των προσφερόμενων μοσχευμάτων και προτείνουν κατάλληλες λύσεις. Η δράση αποτελεί πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατά το πρότυπο της Ισπανίας και άλλων χωρών με υψηλούς δείκτες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιατροί ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας, Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή
Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής και νοσηλευτές/τριες ΠΕ ή ΤΕ.

Τα πέντε (5) νοσοκομεία υποδοχής εντάσσονται σε χωρικές ενότητες ως κάτωθι:

1. ΑΤΤΙΚΗ

α. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

β. Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

γ. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

3. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι με τον Ε.Ο.Μ. θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου διάρκειας δύο (2) ετών, με άμεση έναρξη. Το σύνολο της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 25.714,28 ευρώ ανά έτος.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΕΟΦ: Προσοχή σε συμπλήρωμα διατροφής - Περιέχει φαρμαλκευτικές ουσίες
Ουσίες που περιέχονται στο τσάι του βουνού κατά του γλοιοβλαστώματος
Καταγγελία: Έδιωξαν από το Κέντρο Υγείας γυναίκα με χαμηλό οξυγόνο και πέθανε