Δυναμικό παρόν στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών συνεχίζει να δίνει η Βayer Hellas, η οποία το 2021 επένδυσε 2 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας 12 διεθνείς παρεμβατικές κλινικές μελέτες, δίνοντας έτσι πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα σε πάνω από 350 ασθενείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ξεκινά δύο κλινικές μελέτες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, με τον συνολικό τους προυπολογισμό να ξεπερνά τα 550.000 ευρώ.  Αυτές οι μελέτες είναι:

1) Μια πολυκεντρική, διεθνής, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό συγκριτικό φάρμακο, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, δύο σκελών, Φάσης ΙΙΙ μελέτη, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος αναστολέα του FXla asundexian (ΒΑΥ 2433334) με το apixaban, για την πρόληψη του εγκεφαλικού ή της συστημικής εμβολής σε άνδρες και γυναίκες συμμετέχοντες ηλικίας 18 ετών και άνω, με κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η ημερομηνία λήξης της κλινικής μελέτης είναι στις 30/11/2025.  

2) Μια πολυκεντρική, διεθνής, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων και οδηγούμενη από συμβάντα μελέτη φάσης 3 του από του στόματος αναστολέα του παράγοντα FXla asundexian (BAY 2433334), για την πρόληψη του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε άνδρες και γυναίκες ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω μετά από οξύ μη καρδιοεμβολικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή υψηλού κινδύνου παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Η ημερομηνία λήξης της κλινικής μελέτης είναι στις 31/01/2026.

Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και η συνεχιζόμενη επένδυση στις κλινικές μελέτες αποτελεί βασική στρατηγική της εταιρείας και όπως έχει δηλώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο κ. Andreas Pollner, CEO στην Bayer Greece, ''τα προγράμματα που μελετάμε περιστρέφονται γύρω από τους ασθενείς, τοποθετώντας παράλληλα την Ελλάδα  μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών χωρών, που συμβάλλουν στο κλινικό πρόγραμμα της εταιρείας''.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA
Πολλαπλούν μυέλωμα: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια
"Ευαγγελισμός": Επεισόδιο μεταξύ του υποδιοικητή και γιατρών στην εφημερία