Η πρόληψη είναι απαραίτητη για τη μείωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον καρκίνο. Ωστόσο, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης του καρκίνου. 

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο CO-CAPTAIN στοχεύει στη συν-προσαρμογή και εφαρμογή του Μοντέλου Πλοήγησης Ασθενών για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου σε αυτόν τον υποεξυπηρετούμενο πληθυσμό. Αυτή η τεκμηριωμένη και ασθενοκεντρική παρέμβαση στοχεύει να υποστηρίξει την ενδυνάμωση των ασθενών μέσω της άρσης των συστημικών φραγμών, την παροχή κοινωνικής υποστήριξης και την προώθηση της έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτογενούς πρόληψης.

Το προσαρμοσμένο μοντέλο πλοήγησης ασθενών θα εφαρμοστεί σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία) και θα αξιολογηθεί η δυνατότητά του να επιτρέψει και να βελτιώσει την πρόσβαση και τη χρήση πρωτογενών μέτρων πρόληψης του καρκίνου για άτομα με ψυχικά προβλήματα υγείας. 

Η μελέτη θα χρησιμοποιήσει έναν σχεδιασμό μικτών μεθόδων που θα επιτρέπει τόσο διερευνητική όσο και επιβεβαιωτική έρευνα. Η εγγραφή ασθενών αν δεν έχει ξεκινήσει θα ξεκινήσει εντός του μήνα με στόχο την μελέτη 1.240 ατόμων. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της είναι το Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε αυτή όσον αφορά την χώρα μας θα μετέχουν τρία κέντρα. 

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαίσιο HORIZON EUROPE (Πρόσκληση: Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας που υποστηρίζουν την υλοποίηση της Αποστολής για τον Καρκίνο (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01- 01) - Βελτίωση και αναβάθμιση της πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου μέσω έρευνας εφαρμογής) και συντονίζεται από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Ο καρκίνος και η ψυχική ασθένεια αποτελούν κορυφαία προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναφέρουν ότι ζουν με μια συνεχιζόμενη πάθηση ψυχικής ασθένειας. Ενώ τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία έχουν μεγάλη σημασία, συχνά επισκιάζουν τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχική ασθένεια. Τέτοιος είναι ο καρκίνος, ο οποίος είναι πιο διαδεδομένος σε άτομα με ψυχικά προβλήματα υγείας και είναι επίσης η δεύτερη πιο κοινή αιτία θανάτου σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Οπως αναφέρεται, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές έχουν συχνά δυσκολίες πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης του καρκίνου, αποτελώντας ένα υπο-εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι πιθανοί λόγοι για αυτά τα υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρκίνο συνδέονται με μεγαλύτερη εμπλοκή τους σε επικίνδυνες συμπεριφορές για την υγεία (ιδιαίτερα υψηλότερο επιπολασμό του καπνίσματος ενώ είναι και υπέρβαροι και παχύσαρκοι) αλλά και με εμπειρίες σημαντικών φραγμών κατά την πρόσβαση τους σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι έγκαιρες και βασισμένες σε στοιχεία προληπτικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης των οδών υγειονομικής περίθαλψης, παρέχουν λύση στην υψηλή νοσηρότητα από καρκίνο και θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα συνολικά αποτελέσματα υγείας σε αυτόν τον μειονεκτούντα πληθυσμό. Μια τέτοια στρατηγική μεικτών δεξιοτήτων είναι η πλοήγηση ασθενών. Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος του έργου CO-CAPTAIN είναι να συν-προσαρμόσει το μοντέλο πλοήγησης ασθενών (PN) που εστιάζει στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου και να διαπιστωθεί εάν αυτό το μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμο για την υποστήριξη ατόμων με ψυχική ασθένεια μέσω των υπηρεσιών φροντίδας. για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου καρκίνου μέσω της αύξησης της γνώσης.

Το Μοντέλο Πλοήγησης Ασθενούς είναι μια καινοτόμος, τεκμηριωμένη και ασθενοκεντρική παρέμβαση, η οποία υποστηρίζει την ενδυνάμωση των ασθενών μέσω της άρσης των συστημικών φραγμών, της παροχής κοινωνικής υποστήριξης και της προώθησης της έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτογενούς πρόληψης. 

Βασισμένο στην επιστήμη της εφαρμογής και χρησιμοποιώντας το Ενοποιημένο Πλαίσιο Εφαρμογής (CFIR) καθώς και τα πλαίσια προσέγγισης, αποτελεσματικότητας, υιοθέτησης, υλοποίησης και συντήρησης (RE-AIM), το έργο CO-CAPTAIN στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία για άτομα με ψυχική ασθένεια μειώνοντας την επιβάρυνση του καρκίνου και βελτιώνοντας τη συνολική υγεία, η οποία, με τη σειρά της, θα μειώσει το σχετικό κόστος στα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην Ευρώπη. 

Επιπλέον, το έργο CO-CAPTAIN στοχεύει να αξιοποιήσει το  δυναμικό των μονοπατιών ολοκληρωμένης φροντίδας στον καρκίνο, καθώς και να παρέχει συστάσεις για την πολιτική υγείας και κοινωνικής περίθαλψης για την υιοθέτηση και εφαρμογή του Μοντέλου Πλοήγησης Ασθενών από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. 

Τα κριτήρια ένταξης των ασθενών στη συγκεκριμένη μελέτη είναι :

  • Να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω
  • Αφορούν άτομα που έχουν διαγνωστεί με μία ή περισσότερες ψυχικές διαταραχές ή επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα ατόμων με ψυχική ασθένεια
  • Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας

Κριτήρια εξαίρεσης:

  • Άτομα που δεν μπορούν να δώσουν συναίνεση λόγω μειωμένης ικανότητας
  • Άτομα που δεν παρέχουν συγκατάθεση.

 

Πηγές:
https://clinicaltrials.gov/study/NCT06435117?locStr=Greece&country=Greece&rank=5

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Βουδαπέστη ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους γιατρούς
Σε 16 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανώλης μικρών μηρυκαστικών