Πέννυ Κούτρα

Ετήσια χρήση «μετάβασης» τόσο σε μετοχικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο παρουσίασε η Estee Lauder Hellas, κλείνοντας το διάστημα 2021-2022 με μειωμένες πωλήσεις και ζημιές.

Η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία καλλυντικών διαθέτει μακρόβια παρουσία στην Ελλάδα, αρχικώς μέσω αντιπροσώπου και από το 2000 σε joint venture με αυτόν (τον όμιλο Σαράντη), ωστόσο από το 2019 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά.

Τον Ιούνιο του 2022 ήρθε το οριστικό διαζύγιο με τους Έλληνες συνεταίρους, με την Estee Lauder να αποκτά το 49% της ELCA Cosmetics και το 100% του ελέγχου. Από την έκθεση διαχείρισης για την κλειόμενη χρήση (01/07/2021-30/06/2022) δεν προκύπτει αν η μετάβαση κόστισε σε πωλήσεις και ομαλή διαχείριση εμπορικών σχέσεων, αποθεμάτων κ.τλ. Αντιθέτως, η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την πτώση πωλήσεων (υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για brand με παραδοσιακά ηγετικό μερίδιο στην Ελλάδα) στα απόνερα της πανδημίας, στον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα κ.ο.κ.

Αναλυτικότερα, στη χρήση Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022, περίοδο που διατηρούνται περιορισμοί στο λιανεμπόριο και την ελεύθερη πρόσβαση των καταναλωτών στα φυσικά καταστήματα, η εταιρεία παρουσίασε πωλήσεις ύψους 68,127 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, μειωμένες κατά 18%. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (και έχοντας απολέσει σχεδόν 2% από το περιθώριο κερδών EBITDA), η εταιρεία εμφάνισε ζημιές ύψους 2,283 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης της εταιρείας, η παραπάνω εξέλιξη αποδίδεται αφενός στην πτώση πωλήσεων και αφετέρου στο γεγονός ότι στην κλειόμενη χρήση δεν υπήρξε κρατική επιδότηση των εργαζομένων (η αύξηση των παροχών σε εργαζομένους υπολογίστηκε σε 13%).

Σημειώνεται ότι ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο τέλος της εξεταζόμενης χρήσης σε 709 άτομα (2021: 764 άτομα), στο σύνολό τους μισθωτοί.

Τα αποθέματα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 7.130.646 ευρώ έναντι 9.909.153 ευρώ την προηγούμενη χρήση και αποτελούν το 15% του ενεργητικού της. Η μείωση του αποθέματος αποδίδεται στη σημαντική μείωση των πωλήσεων της χρήσης και στο γεγονός ότι αναμένεται αντίστοιχη πορεία των πωλήσεων και για τη χρήση του 2023.

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ν. Αγγελέτος: Έτσι πολέμησα τον καρκίνο του πνεύμονα
Νοσοκομεία: Τετραπλάσια από το φάρμακο η αύξηση της δαπάνης για υγειονομικό υλικό [πίνακας]
'Ερχονται νέα για τις κυτταρικές θεραπείες