Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών Υγείας (Benchmarking of European Medicines Agencies: BEMA) στις 27 – 29 Ιουνίου 2023, από τριμελή ομάδα Ευρωπαίων Αξιολογητών, η οποία διαθέτει πλούσια εμπειρία τόσο στο ΒΕΜΑ όσο και στις εργασίες πεδίου εφαρμογής μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Φαρμάκων. Σκοπός της συγκριτικής αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός αποτελεσματικών και αποδοτικών προσεγγίσεων και μεθόδων, που να επιτρέπουν την ενίσχυση της αποδοτικότητας με την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας.

Ο απώτερος στόχος της αξιολόγησης μέσω του ΒΕΜΑ, είναι η διασφάλιση της παροχής ισότιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον εκάστοτε Οργανισμό Φαρμάκων, στον Ευρωπαίο πολίτη. Η αξιολόγηση συμπεριέλαβε το σύνολο των διεργασιών που σχετίζονται με τη γενικότερη οργάνωση του ΕΟΦ: (στρατηγικό σχεδιασμό, διάθεση πόρων, παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, κ.ο.κ.) καθώς και με ειδικά θέματα πεδίου εφαρμογής του Οργανισμού: (παραλαβή και διοικητικός έλεγχος αιτημάτων, αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, αδειοδότηση, φαρμακοεπαγρύπνηση, επιθεώρηση και έλεγχο της αγοράς). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με χρήση εξειδικευμένου προτύπου ερωτηματολογίου το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, βασισμένες στις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 9004:2018.

Σκοπός των Αξιολογητών ήταν να καταλήξουν σε μια κρίση για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διεργασιών του Οργανισμού και για την ωρίμανση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, μέσω των οποίων οι διεργασίες αυτές διασφαλίζονται. Κατά την αξιολόγηση, η Διοίκηση και τα στελέχη του ΕΟΦ παρουσίασαν τη θέση του Οργανισμού σε κάθε δείκτη, προσκομίζοντας αντικειμενικά στοιχεία (αρχεία, νομοθετήματα, εγχειρίδια λειτουργίας, διαδικασίες, πρακτικά, αποτελέσματα μετρήσεων, κ.ο.κ.), ανάλογα με τις απαιτήσεις των Αξιολογητών.

O ΕΟΦ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση BEMA με εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες. Ισχυρή πεποίθηση της Διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και από τους αξιολογητές, είναι ότι πολλές πρακτικές του Οργανισμού θα αποτελέσουν υπόδειγμα για άλλους Εθνικούς Οργανισμούς Φαρμάκων, σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποσοστά επιβίωσης ασθενών με βαριά CoViD στην Α' ΜΕΘ του "Γ. Παπανικολάου"
Προδιαβήτης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ο Άδωνις, το mea culpa και ο μύθος του Χότζα...