Ανθρωποι που λαμβάνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, για τουλάχιστον 4,5 χρόνια, μπορεί ενδεχομένως να έχουν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με άτομα που δεν λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου στο Neurology. Η μελέτη δεν αποδεικνύει το παραπάνω αλλά δείχνει μόνο μια συσχέτιση.

Η  μακροχρόνια χρήση αυτών των φαρμάκων έχει συνδεθεί σε προηγούμενες μελέτες με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καταγμάτων και χρόνιας νεφρικής νόσου», δήλωσε ο ερευνητής Kamakshi Lakshminarayan. Αν και δεν βρλεθηκε σύνδεση με τη βραχυπρόθεσμη χρήση, παρατηρήθηκε υψηλότερος κίνδυνος άνοιας που σχετίζεται με μακροχρόνια χρήση αυτών των φαρμάκων».

Η μελέτη περιελάμβανε 5.712 άτομα, ηλικίας 45 ετών και άνω, που δεν είχαν άνοια στην αρχή της μελέτης. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 75 έτη.

Από τους συμμετέχοντες, 1.490 άτομα, ή το 26%, είχαν πάρει τα φάρμακα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες με βάση το αν είχαν πάρει τα φάρμακα και για πόσο καιρό, ως εξής: άτομα που δεν πήραν τα φάρμακα. όσοι έπαιρναν τα φάρμακα για έως και 2,8 χρόνια. αυτοί που τα πήραν για 2,8 με 4,4 χρονια και άτομα που τα έπαιρναν για περισσότερα από 4,4 χρόνια.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 5,5 χρόνια κατά μέσον όρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 585 άτομα, ή το 10%, εμφάνισαν άνοια.

Από τα 4.222 άτομα που δεν πήραν τα φάρμακα, τα 415 άτομα εμφάνισαν άνοια, ή 19 περιπτώσεις ανά 1.000 ανθρωποέτη. Από τα 497 άτομα που έπαιρναν τα φάρμακα για περισσότερα από 4,4 χρόνια, 58 άτομα εμφάνισαν άνοια, ή 24 περιπτώσεις ανά 1.000 ανθρωποέτη.

Μετά από προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η φυλή, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έπαιρναν φάρμακα για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση για περισσότερα από 4,4 χρόνια είχαν 33% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια από άτομα που δεν πήραν ποτέ τα φάρμακα.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας για άτομα που έπαιρναν τα φάρμακα για λιγότερα από 4,4 χρόνια.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματά μας και να διερευνηθούν οι λόγοι για την πιθανή σχέση, σημείωσαν οι ερευνητές και πρόσθεσαν ότι είναι σημαντικό τα άτομα που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα να μιλήσουν με τον γιατρό τους πριν κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές και να συζητήσουν για την καλύτερη θεραπεία. Η απότομη διακοπή αυτών των φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα συμπτώματα.

Η έρευνα είχε ορισμένους περιορισμούς.

Πηγές:
Neurology.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών