Μια νέα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη ή το προϊόν αποικοδόμησής του ανιχνεύθηκε σε δείγματα νερού από έντεκα από τις δώδεκα χώρες της ΕΕ που διερευνήθηκαν. Θα ήταν "άκρως επικίνδυνο να επιτραπεί ξανά η γλυφοσάτη", δήλωσε η ευρωβουλευτής Sarah Wiener των Πρασίνων σε σημερινή διαδικτυακή ενημέρωση.

Για τη μελέτη, το PAN Europe (Pesticide Action Network) συνέλεξε δείγματα νερού από 23 υδατορεύματα (ποτάμια/ρέματα) και πέντε λίμνες για λογαριασμό της ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μετρήσει την ποσότητα γλυφοσάτης που υπάρχει στα νερά της Ευρώπης.

5 από τα 23 δείγματα (22%) που ελήφθησαν στην Αυστρία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία περιείχαν γλυφοσάτη σε επίπεδα πάνω από το όριο των 0,1 μg/L για ανθρώπινη κατανάλωση. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γλυφοσάτη όσο και την AMPA, το όριο αυτό ξεπεράστηκε στο 44% (10 από τα 23).

Η βάση της μελέτης είναι η πιθανή επανέγκριση της γλυφοσάτης στην Ε.Ε

Στην τελευταία επαναξιολόγησή της, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) την θεωρεί ατυχή και χωρίς κριτικό πνεύμα. Τα κράτη - μέλη αναμένεται να ψηφίσουν σχετικά τον Οκτώβριο. Η έγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ ισχύει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Τι είναι η γλυφοσάτη

Η γλυφοσάτη είναι μία από τις πιο διαδεδομένες δραστικές ουσίες στα φυτοφάρμακα για την πρόληψη της ανάπτυξης ανεπιθύμητων φυτών γύρω από καλλιέργειες ή για την καταστροφή φυτών ή τμημάτων φυτών. Οι ουσίες αυτές είναι επίσης γνωστές ως "παρασιτοκτόνα" ή "ζιζανιοκτόνα".

Η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται στη γεωργία και τη φυτοκομία για την καταπολέμηση των ζιζανίων πριν από τη σπορά. Σε καλλιέργειες γενετικώς τροποποιημένων φυτών που είναι ανθεκτικά στη γλυφοσάτη, η ουσία χρησιμοποιείται επίσης μετά τη σπορά για την καταστροφή των ζιζανίων που αναπτύσσονται μέσα στις καλλιέργειες. Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ECHA είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση της νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και μειγμάτων. Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει τον τρόπο αξιολόγησης και επισήμανσης των ουσιών με βάση τις επικίνδυνες ιδιότητες που μπορεί να έχουν, για παράδειγμα δηλητήρια, εύφλεκτες ουσίες, διαβρωτικές ουσίες κ.λπ.

Για ορισμένες ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης σχετικά με την ταξινόμηση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η σχετική επισήμανση με την οποία θα προειδοποιούνται οι καταναλωτές για κάθε προϊόν που περιέχει την ουσία.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
'Εξαρση ιώσεων: 4 ώρες αναμονή στην εφημερία του νοσοκομείου Παίδων
Χαράτσι στα γενόσημα: Μόλις 531 σκευάσματα (23,8%) πιάνει ο κόφτης των 3 ευρώ [παραδείγματα]
Μήπως το τοξικό άτομο είμαι εγώ;