Σε ανοικτή επικοινωνία με όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας μαθαίνουμε ότι είναι οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Θεσσαλίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη επάρκεια των κατοίκων της εποχής σε φάρμακα καθώς έρχονται και οι ιώσεις. Και οι φαρμακοβιομηχανίες από την πλευρά τους βρίσκονται επί ποδός, έτσι ώστε να ενημερώνονται άμεσα για τυχόν ελλείψεις που πρόκειται να εμφανιστούν με δεδομένο ότι λόγω Daniel oι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι πρωτόγνωρες και δύσκολες στην διαχείρισή τους. 

Και οι Σύνδεσμοι μαθαίνουμε ότι κάτι ετοιμάζουν. Ιδωμεν.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βλεφαροπλαστική: Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθείτε
Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
Μ. Χειμώνας στην ημερίδα του iatronet.gr: Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων