Η βαριατρική εγχείρηση συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο αιματολογικού καρκίνου κατά 40%, έδειξε έρευνα του University of Gothenburg. Η σαφής σχέση αναμένεται να επηρεάσει τη μελλοντική έρευνα στον τομέα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο The Lancet Healthy Longevity, και χρησιμοποίησε στοιχεία από την έρευνα Swedish Obese Subjects (SOS) στο University of Gothenburg και από το Cancer Registry στο National Board of Health and Welfare.

Μελετήθηκαν 2.007 άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε βαριατρική εγχείρηση και συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου 2.040 ανθρώπων, επίσης παχύσαρκων που δεν υποβλήθηκαν σε εγχείρηση. Οι ομάδες ήταν κατά τα άλλα παρόμοιες όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τη σύνθεση του σώματος, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 34 άνθρωποι στην ομάδα των εγχειρισμένων εμφάνισαν αιματολογικό καρκίνο παράλληλα με σημαντική απώλεια βάρους. Στην ομάδα ελέγχου εμφανίστηκαν 51 περιστατικά, με την ομάδα να έχει παραμείνει στο επίπεδο της σοβαρής παχυσαρκίας.

Τα περισσότερα περιστατικά ήταν λεμφώματα και όταν μελετήθηκαν χωριστά υπήρχε 55% μείωση του κινδύνου για λέμφωμα στην ομάδα που υποβλήθηκε σε βαριατρική εγχείρηση. Η αντίστοιχη μείωση του κινδύνου για όλα τα είδη καρκίνου ήταν 40%.

Ειδικά γυναίκες με υψηλό σάκχαρο στην έναρξη φάνηκε να ωφελούνται από τη βαριατρική εγχείρηση.

Tο όφελος της εγχείρησης συνδέεται με τα επίπεδα γλυκόζης στην έναρξη της μελέτης. Ο μειωμένος κίνδυνος αιματολογικού καρκίνου ήταν πιο έντονος αν τα επίπεδα σακχάρου των γυναικών ήταν υψηλά στην έναρξη, κάτι που δείχνει ότι το σάκχαρο είναι σημαντικός παράγοντας στην εμφάνισης καρκίνου.

Οι μηχανισμοί πίσω από τη σχέση είναι πολύπλοκοι και εμπλέκονται πολλοί παράγοντες όπως η χρόνια φλεγμονή και η κλωνική αιμοποίηση. Οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι οι μεταβολικές βελτιώσεις μετά τη βαριατρική εγχείρηση όπως μειωμένη φλεγμονή ενδεχομένως μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου.

 

Πηγές:
The Lancet Healthy Longevity,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βλεφαροπλαστική: Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθείτε
Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
Μ. Χειμώνας στην ημερίδα του iatronet.gr: Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων