Η εμπειρία από τον χειρισμό της πανδημίας στα σχολεία της Σουηδίας, περιγράφεται σε έκθεση που δημοσιοποίησαν σήμερα ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της σκανδιναβικής χώρας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Η έκθεση αφορά την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021. Στο διάστημα αυτό, είχαν δοθεί συμβουλές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ άλλα σχολεία παρέμειναν ανοιχτά, με εφαρμογή μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων.

Οι συμβουλές για τη λειτουργία των σχολείων αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, που συνεργάζονται ιδιαίτερα στενά με τη Σουηδική Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση και τους περιφερειακούς ιατρούς.

Ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων στους δείκτες υγείας και ο ευρύτερος αντίκτυπος στην κοινωνία και την ευημερία των μαθητών, των σχολείων, των δασκάλων και των οικογενειών, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες λήφθηκαν υπόψη κατά τη διατύπωση συμβουλών. Με την πάροδο του χρόνου, οι συμβουλές άλλαξαν υπό το φως νέων δεδομένων.

Η ανασκόπηση εντόπισε διάφορους τύπους σχετικών δεδομένων που έλειπαν κατά τη διαδικασία, όπως άμεσα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά βίωσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλα μέτρα. Ούτε τα τρέχοντα συγκεντρωτικά δεδομένα για τις απουσίες μαθητών από τα σχολεία δεν ήταν διαθέσιμα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παροχή συμβουλών που βασίζονται σε στοιχεία.

Διάφορες κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζονται στη λήψη συμβουλών προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων μετά τη δράση, όπως η σαφής εστίαση στην παροχή συμβουλών που είναι βέλτιστες για τα παιδιά, η ευθύνη των ενηλίκων να φέρουν το βάρος της διακοπής της εξάπλωσης της νόσου, η υποχρέωση διασφάλισης ίσης πρόσβασης στο σχολείο για όλους τους μαθητές, και προτεραιότητα να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία.

Οι επισκοπήσεις μετά τη δράση χρησιμεύουν ως μέσο για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και περιοχών βελτίωσης για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την Υγεία.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΕΕΣ: Προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα-Πρόληψη Υποθερμίας και Περιφερικών βλαβών
Εντός Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
Πώς θα τρεφόμαστε υγιεινά όταν δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε