Το ΕΚ καλεί την ΕΕ να προστατεύσει τα παιδιά στο διαδίκτυο και να αποτρέψει τον κυβερνοεκφοβισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης προσέγγισης («grooming»).
Στο κείμενο που εγκρίθηκε την Πέμπτη δι’ ανατάσεως της χειρός, οι ευρωβουλευτές εφιστούν την προσοχή στους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών στο διαδίκτυο, όπως το κυβερνομίσος («cyberhate»), ο κυβερνοεκφοβισμός («cyberbullying»), το σεξουαλικό περιεχόμενο, οι βίαιες εικόνες, το περιεχόμενο που προωθεί τις διατροφικές διαταραχές και η παραπληροφόρηση. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη επιθετικότητα, προβληματικές σεξουαλικές συμπεριφορές, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και διαστρεβλωμένες αξίες και συμπεριφορές, τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο ζητά στοχευμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών με αναπηρία ή από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, καθώς και να συμπεριληφθούν οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, οι γονείς και οι φροντιστές πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον γονικό έλεγχο και τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς της διαδικτυακής αθέμιτης προσέγγισης.

Αναφέρουν επίσης ότι η ΕΕ χρειάζεται ειδική στρατηγική κατά του εκφοβισμού και του κυβερνοεκφοβισμού στα σχολεία και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στην προστασία από τον κυβερνοεκφοβισμό, μεταξύ άλλων και στο μετασύμπαν («metaverse»).

Παραθέτοντας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός παιδιών δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία μικρότερη από το όριο που καθορίζεται από τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι ευρωβουλευτές αναφέρονται στο επικείμενο ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική επαλήθευση της ηλικίας από το 2024 και δηλώνουν ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να προσπαθούν να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει όντως έγκριση των γονέων για τη δημιουργία λογαριασμού από παιδιά που δεν πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις.

Λέγοντας ότι τα παιδιά δεν πρέπει να είναι παθητικοί καταναλωτές τεχνολογίας, αλλά ενεργά υπεύθυνοι, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι παιδιά όλων των ηλικιών συμμετέχουν στη διαδικασία παρακολούθησης και στην αποτελεσματική εφαρμογή της νέας στρατηγικής της ΕΕ «καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά».

Συζήτηση στην ολομέλεια

Στην προηγηθείσα συζήτηση με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Dubravka Šuica, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την ενίσχυση των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και καταγγελίας περιστατικών, των κέντρων ασφαλούς διαδικτύου και των ουσιαστικών εκστρατειών για την πρόληψη στα σχολεία, καθώς και για την καλύτερη στήριξη των θυμάτων διαδικτυακής κακοποίησης και περιποίησης παιδιών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΕ για τα παιδιά στο διαδίκτυο 2020, το 23% των παιδιών ηλικίας 9 έως 16 ετών έχουν υποστεί εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της νόσου COVID-19, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες της ΕΕ, το 49% των παιδιών μεταξύ 10 και 18 ετών βίωσε τουλάχιστον μία μορφή διαδικτυακής επιθετικότητας.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα «καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά» που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2022 περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, ενδυνάμωση ή ψηφιακός γραμματισμός ώστε τα παιδιά να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές, και προώθηση της ενεργού συμμετοχής δίνοντας στα παιδιά λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η ενεργή σεξουαλική ζωή στα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια απομακρύνει τη συναισθηματική αποξένωση
Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ 9χρονη με μηνιγγίτιδα
25 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς