Νέα έρευνα εξέτασε την επίδραση της ελάχιστης άσκησης στην πρόληψη άνοιας σε ηλικιωμένους με αρθρίτιδα.

Η έρευνα περιέλαβε ανθρώπους 50 ετών και άνω που διαγνώστηκαν με οστεοαρθρίτιδα και είχαν πλήρεις ιατρικούς φακέλους. Η έρευνα συνέκρινε την εμφάνισης άνοιας σε ομάδες διαφορετικής συχνότητας ελάχιστης άσκησης.

Εξετάστηκαν συμμετέχοντες της βάσης δεδομένων History-Based Artificial Intelligence Activities of Daily Living (HAI-ADL).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 242 συμμετέχοντες χωρίς άνοια αλλά με αρθρίτιδα. Χωρίστηκαν σε ομάδες- Μη ελάχιστης άσκησης (121 συμμετέχοντες), ελάχιστης σε εβδομαδιαία βάση (51 άτομα), και ελάχιστης καθημερινά  (70 άτομα) .

Τα ποσοστά μετατροπής άνοιας υπολογίστηκαν σε 47.9%, 33.3%, και 17.1% για τις τρεις ομάδες αντίστοιχα.

Ανάλυση έδειξε ότι όσοι ασκούνταν είχαν σημαντική μείωση στην εμφάνιση άνοιας σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς.

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες έρευνες που έδειξαν ότι ακόμα και ελάχιστη άσκηση μπορεί να εμποδίσει νοητική εξασθένηση σε ηλικιωμένους με αρθρίτιδα.

Ενώ η έρευνα έχει περιορισμούς, όπως το μικρό δείγμα, υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής παρεμβάσεων άσκησης, όπως περπάτημα σε ηλικιωμένους με οστεοαρθρίτιδα.

Ακομα και η ελάχιστη άσκηση όταν γίνεται τακτικά μπορεί να ενισχύσει την υγεία των αρθρώσεων και την ευεξία.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τροφές για καλή υγεία του εντέρου
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"