Ερευνητές στην Κίνα εξέτασαν τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης αυγών και στεφανιαίας νόσου με διάφορες γενετικές ευαλωτότητες και ανακάλυψαν ότι η γενετική προδιάθεση, συνεργιστικά αλληλεπιδρά με τον αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου που συνδέεται με την κατανάλωση αυγών.

Η νέα, προοπτική μελέτη, θέλησε να εξετάσει την πιθανή επίδραση γενετικής ευαλωτότητας στη σχέση κατανάλωσης αυγών και κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Θέλησε να εντοπίσει τον πληθυσμό ατόμων που ωφελείται περισσότερο από μειωμένη κατανάλωση αυγών.

Η έρευνα περιέλαβε 34.111 ανθρώπους με κατάλληλα στοιχεία γενότυπου και χωρίς στεφανιαία νόσο στην έναρξη.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 52,3 έτη και το 41,8% ήταν άντρες.

Ερωτηματολόγια για τη συχνότητα κατανάλωσης χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση κατανάλωσης αυγών στην έναρξη και σε επόμενες επισκέψεις.

Στην έναρξη, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν αυγά με τις εξής συχνότητες: <1 αυγό/εβδομάδα (15,61%), 1–<3 αυγά/εβδομάδα (23,68%), 3–<6 αυγά/εβδομάδα (24,5%), 6–<10 αυγά/εβδομάδα (17,81%), και ≥10 αυγά/εβδομάδα (18,39%).

Η εμφάνιση υπέρτασης και διαβήτη καθώς και του κινδύνου στεφανιαίας νόσου φάνηκε να αυξάνεται με την αυξημένη κατανάλωση αυγών.

Σε μέσο διάστημα παρακολούθησης 11,7 ετών, αναφέρθηκαν 1.128 περιστατικά στεφανιαίας νόσου.

Η αθροιστική εμφάνιση φάνηκε να είναι υψηλότερη στους συμμετέχοντες που κατανάλωναν περισσότερα ή ίσα με 10 αυγά την εβδομάδα (HR = 1.42).

Ανθρωποι με τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο είχαν σημαντικά υψηλότερη εμφάνισης στεφανιαίας νόσου έναντι αυτών με τον χαμηλότερο γενετικό κίνδυνο.

Επιπλέον, φάνηκε ότι ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου αύξανε με αυξημένη κατανάλωση αυγών σε ανθρώπους χαμηλού γενετικού κινδύνου (HR = 1.05) καθώς και υψηλού (HR = 1.10). Όμως, η επίδραση της κατανάλωσης αυγών στον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου ήταν πιο ουσιαστική σε όσους είχαν υψηλό γενετικό κίνδυνο.

Γενικά, οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένη τάση εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, όπως υπολογίστηκε με τη χρήση HR και αθροιστικών ποσοστών δεκαετίας σε  ανθρώπους με μεγαλύτερη κατανάλωση αυγών και γενετική ευαλωτότητα.

Για πρώτη φορά, η συγκεκριμένη έρευνα εντόπισε σημαντική συνεργιστική αλληλεπίδραση μεταξύ κατανάλωσης αυγών και γενετικών παραγόντων, υποδεικνύοντας ότι η σχέση μεταξύ κατανάλωσης αυγών και κινδύνου για στεφανιαία νόσο ενδεχομένως δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου.

Η μακρά παρακολούθηση των συμμετεχόντων, το μεγάλο δείγμα και ο αυστηρός έλεγχος ποιότητας είναι ισχυρά στοιχεία της έρευνας. Όμως η έρευνα δεν λαμβάνει υπόψη την ολική χοληστερόλη και την πρόσληψη ενέργειας.

Συμπερασματικά, η μεγάλη έρευνα δίνει ενδείξεις ότι ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου αυξάνεται σε ανθρώπους με μεγαλύτερη κατανάλωση αυγών και γενετική προδιάθεση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition.

Πηγές:
The American Journal of Clinical Nutrition.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πράγματα που δεν γνωρίζατε για το ανδρικό μόριο
Η πρώτη Ελληνίδα στην οποία συνταγογραφήθηκε ιατρική κάνναβη - Τα αποτελέσματα
Διστακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό ενηλίκων οι μισοί Έλληνες - Πόσοι είναι αρνητές [μελέτη]