Άμεσες ενέργειες ώστε να λάβει αύξηση και το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται σε άτομα με παραπληγία, τετραπληγία και ακρωτηριασμούς και εργάζονται σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. ζητά με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ από τους συναρμόδιους υπουργούς Εργασίας Α. Γεωργιάδη και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν.5043/2023, πραγματοποιήθηκε αύξηση των επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΚΦΑ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).  Ωστόσο, η παραπάνω αύξηση δεν καλύπτει όλα τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που λαμβάνουν επίδομα λόγω αναπηρίας καθώς υπάρχουν επιδόματα που καταβάλλονται από διαφορετικό φορέα από τις 2 προαναφερόμενους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Π3α/Φ27./γ.π.Λοικ.124095/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β’/23-12-2002) και συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 ορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας (ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι του Δημοσίου) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της ίδιας ΚΥΑ ορίζεται ότι «Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης για τους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους και τα μέλη της οικογένειάς τους θα καλύπτεται από το Φορέα που υπηρετούν».

Επιπλέον, στην υπ’ αρ. Π4α/Φ.οικ. 4184 ΚΥΑ(ΦΕΚ 692/Β΄/1993), με την οποία αποφασίζεται η χορήγηση επιδόματος σε άτομα με τετραπληγία και παραπληγία, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι «Η δαπάνη του επιδόματος βαρύνει, για τους μεν εν ενεργεία και τα μέλη των οικογενειών τους, το Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο κατέχουν οργανική θέση, για τους δε συνταξιούχους τον Ασφαλιστικό τους φορέα».

Τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί εν τέλει σε φτωχοποίηση.

Στη βάση των επιταγών του Συντάγματος αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και να τυγχάνουν το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους πρέπει να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Η προστασία της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να απολαμβάνεται σε ίση βάση με τους άλλους.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Έξαρση ιλαράς:  Οι επισκέπτες υγείας  ‘’χτυπούν’’ καμπανάκι και τάσσονται στο πλευρό των Υγειονομικών Αρχών
H RAFARM  καθιερώνει τη ''Δωρεά Ν. Ρασσιάς'' για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Η Institute of Life - IASO “σας καλωσορίζει στο μέλλον” της διατήρησης γονιμότητας