Στην επέκταση μέχρι και τα τέλη του 2025 αντί για το φετινό Σεπτέμβριο που θα ολοκληρωνόταν το έργο  "Ενέργειες για την Επιχειρησιακή Λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Ανεξάρτητης Διαβίωσης που εντάσσεται στη Δράση Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία" το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Next Generation EU, αποφάσισε η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου του Ταμείου Ανάπτυξης που εντάσσεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Οι φετινές πιστώσεις έχουν οριστεί στα  863.331 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (Ταμείο Ανάπτυξης και Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων ) ανέρχεται σε  2.200.896,00 ευρώ.

Το Έργο αφορά στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία".  Επιλέξιμοι ωφελούμενοι, είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή, ψυχική).

Οι ωφελούμενοι προκύπτουν, κατόπιν επιλογής αντιπροσωπευτικού δείγματος μεταξύ των αιτούντων στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων. 

Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα εξής: είδος αναπηρίας, ηλικιακή ομάδα, φύλο, καθεστώς απασχόλησης ή μη, περιοχή διαβίωσης, σύνθεση /είδος νοικοκυριού.

Για την επιλογή των αιτούντων ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. 

  • Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία γίνεται από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν, ιδίως, με βάση τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής αυτών.
  •  Το άτομο με αναπηρία στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να λαμβάνει την υπηρεσία είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου. 
  • Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας θα υποβάλλει, υπό τη μορφή έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων, συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραφέντα προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την αξιοποίησή τους ενόψει της καθολικής εφαρμογής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία σε όλη τη Χώρα.
  • Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Ψηφιακό Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
  • Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) συστήνεται και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία", καθώς και των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Ψηφιακό Μητρώο Προσωπικών Βοηθών της προηγούμενης παραγράφου.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο εντάσσεται το ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της προηγούμενης παραγράφου, διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η πανελλαδική ανάπτυξη της Προσωπικής Βοήθειας, η οποία θα συνδέεται επίσης με την αξιολόγηση της αναπηρίας βάσει λειτουργικότητας. Το αναθεωρημένο πλαίσιο αξιολόγησης αναπηρίας, που θα βασίζεται τόσο σε ιατρικά όσο και σε λειτουργικά κριτήρια, θα τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο από φέτος. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Βουδαπέστη ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους γιατρούς
Σε 16 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανώλης μικρών μηρυκαστικών