Ηλικιωμένοι με υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων ενδεχομένως μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και πιο αργή νοητική εξασθένηση με τον καιρό, σε σύγκριση με ανθρώπους που έχουν χαμηλότερα επίπεδα, αναφέρει νέα έρευνα στο Neurology..

H έρευνα ανακάλυψε σχέση αλλά δεν υποδεικνύει ότι είναι αιτιατή.

Ερευνητές χρησιμοποίησαν πληροφορίες για τον εντοπισμό 18.294 ανθρώπων σε μια ομάδα με μέση ηλικία τα 75. Δεν είχαν προηγούμενη διάγνωση άνοιας ή Alzheimer.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 6 χρόνια κατά μέσον όρο. Σε αυτό το διάστημα, 823 εμφάνισαν άνοια.

Οι ερευνητές εστίαζαν στις τιμές τριγλυκεριδίων, ολικής χοληστερόλης και χοληστερόλης LDL και HDL των συμμετεχόντων κάθε χρόνο.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες με βάση τα επίπεδα νηστείας τριγλυκεριδίων.

Στην ομάδα, η μέση τιμή τριγλυκεριδίων ήταν 106 mg/dL.

Μετά από προσαρμογή για παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο άνοιας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε διπλασιασμός του επιπέδου τριγλυκεριδίων συνδεόταν με 18% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Η ομάδα των χαμηλότερων τριγλυκεριδίων είχε επίπεδα κάτω των 62 mg/dL. Η δεύτερη ομάδα είχε επίπεδα 63 έως 106 mg/dL.

Σε σύγκριση με τη χαμηλότερη ομάδα ή δεύτερη ήταν 15% λιγότερο πιθανό να εμφανίσει άνοια. Η τρίτη ομάδα είχε επίπεδα 107 έως 186 mg/dL.

Σε σύγκριση με τη χαμηλότερη ομάδα ήταν κατά 24% λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν άνοια. Η τέταρτη ομάδα είχε επίπεδα 187 mg/dL ή υψηλότερα. Σε σύγκριση με τη χαμηλότερη ομάδα ήταν 36% λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν άνοια.

Από τους 1.416 ανθρώπους στη ομάδα του χαμηλότερου επιπέδου τριγλυκεριδίων, 82 άνθρωποι, ποσοστό 6% εμφάνισαν άνοια. Από τους 7.449 στη δεύτερη ομάδα, 358, ή 5%, εμφάνισαν άνοια. Από τους 7.312 στην τρίτη ομάδα, 310, ή 4%, εμφάνισαν άνοια. Από τους  2.117 στην τέταρτη ομάδα, 73 ή 3%, εμφάνισαν άνοια.

Οι ερευνητές επαλήθευσαν επίσης τα αποτελέσματα σε άλλη βάση 68.200 ηλικιωμένων από τη Βρετανία. Μεταξύ αυτών, 2.778 εμφάνισαν άνοια σε 12 χρόνια.

Παρατήρησαν σταθερό αποτέλεσμα που δείχνει 17% μειωμένο κίνδυνο άνοιας με κάθε διπλασιασμό των επιπέδων τριγλυκεριδίων.

Περιορισμός της έρευνας ήταν ότι οι ερευνητές εστίασαν σε ανθρώπους 65 ετών και άνω που αρχικά δεν είχαν θέματα νοητικής εξασθένησης και τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευτούν σε άλλους πληθυσμούς.

Πηγές:
Neurology.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποσοστά επιβίωσης ασθενών με βαριά CoViD στην Α' ΜΕΘ του "Γ. Παπανικολάου"
Προδιαβήτης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ο Άδωνις, το mea culpa και ο μύθος του Χότζα...