Ο FDA ενέκρινε το φάρμακο zilucoplan για την αντιμετώπιση ενηλίκων με γενικευμένη μυασθένεια Gravis.

Εγκρίθηκε για χορήγηση άπαξ ημερησίως,  από τον ίδιο τον ασθενή, ως στοχεύουσα θεραπεία σε ασθενείς με γενικευμένη μυασθένεια Gravis θετικούς στα αντισώματα υποδοχέων ακετυλοχολίνης (AChR).

Η έγκριση βασίζεται σε αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙΙ, RAISE, στην οποία οι ασθενείς έλαβαν είτε καθημερνά ενέσεις 0.3 mg/kg είτε placebo, για 12 εβδομάδες. Σημαντικά οφέλη φάνηκαν όσον φορά βελτιώσεις των συμπτωμάτων και λειτουργικές ικανότητες όπως μετρήθηκαν από το Myasthenia Gravis-Activities of Daily Living τη 12η εβδομάδα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, διάρροια και αντίδραση στην περιοχή της ένεσης.

Η έγκριση χορηγήθηκε στην UCB.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA