Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, ερευνητές αξιολόγησαν τη σχέση υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής και του προφίλ των λιπιδίων ανθρώπων χωρίς νόσους, οι οπαίοι συμμετείχαν στην έρευνα Colaus|PsyCoLaus.

Η μελέτη περιέλαβε ανθρώπους 35 - 75 ετών.

Η πρόσληψη τροφών τις προηγούμενες 4 εβδαμάδες αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγια.

Δυο σκορ μεσογειακής διατροφής  (Τριχοπούλου και Vormund) υπολογίστηκαν και παρακολουθήθηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, χοληστερόλης HDL και LDL και τριγλυκεριδίων.

Οι συμμετέχοντες έδωσαν συνέντευξη, υποβλήθηκαν σε κλινική αξιολόγηση ,έδωσαν δείγματα αίματος και ούρων και απάντησαν σε ερωτηματολόγια για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους.

Αναλύθηκαν στοιχεία 4.249 ανθρώπων. Το 54% ήταν γυναίκες μέσης ηλικίας 58 ετών και σκορ  4.0 και 7.0 στις αξιολογήσεις με σκορ Τριχοπούλου και Vormund αντίστοιχα.

Κανένα από τα σκορ μεσογειακής διατροφής δεν είχε σημαντική σχέση με το λιπιδικό προφίλ.

Από τους 3.092 ανθρώπους που δεν αντιμετωπίστηκαν φαρμακευτικά, με πλήρεις πληροφορίες στην επαναξιολόγηση, το 11% έλαβε διάγνωση δυσλιπιδαιμίας έως τη δεύτερη ή τρίτη επαναξιολόγηση.

Ανθρωποι που ακολούθησαν αγωγή για δυσλιπιδαιμία ήταν προχωρημένης ηλικίας, καπνιστές, λιγότερο μορφωμένοι, υπέρβαροι, διαβητικοί και υπερτασικοί.

Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές διαφορές στα σκορ μεσογειακής διατροφής μεταξύ ανθρώπων που διαγνώστηκαν με δυσλιπιδαιμία έναντι αυτών που δεν διαγνώστηκαν  (4.8 έναντι 4.8 και 4.1 έναντι 4.0 για τα σκορ Vormund καιTrichopoulou, αντίστοιχα).

Επιπλέον, δεν αναφέρθηκαν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των σκορ μεσογειακής διατροφής και αλλαγών στα λιπίδια, στα 5 και στα 10 χρόνια.

Ερχόμενη σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, η συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή  κατά την έναρξη της έρευνας δεν έδειξε σημαντική επίδραση στη σύνθεση των λιπιδίων και στην έναρξη δυσλιπιδαιμίας σε συμμετέχοντες της έρευνας Colaus|PsyCoLaus.

Tα σκορ μεσογειακής διατροφής συνδέονταν θετικά με τα επίπεδα HDL και αρνητικά με τα επίπεδα τριγλυκεριδίων σε ανθρώπους που δεν λάμβαναν αγωγή. Αντίθετα, μη σημαντικές σχέσεις αναφέρθηκαν για την ολική χοληστερόλη και την LDL.

Σε συμμετέχοντες που λάμβαναν αγωγή, παρατηρήθηκαν αρνητικές σχέσεις μεταξύ του σκορ Vormund μεσογειακής διατροφής και των επιπέδων χοληστερόλης LDL και τριγλυκεριδίων.

Οι πολυπαραγοντικές αναλύσεις έδειξαν παρόμοια ευρήματα.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα δεν έδειξαν σημαντική σχέση μεταξύ μεσογειακής διατροφής και συμμόρφωσης στους δείκτες λιπιδίων και καθόλου επίδραση στην εμφάνιση δυσλιπιδαιμίας ή αλλαγών στα λιπίδια σε διάστημα 5-10 ετών που διήρκεσε η μελέτη.

Επιπλέον, τα ευρήματα δεν ανέδειξαν σχέση μεταξύ συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφή και δυσλιπιδαιμίας ή αλλαγών στα επίπεδα λιπιδίων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή σύμφωνα με τα σκορ Τριχοπούλου και Vormund προσφέρει ελάχιστη προστασία από τη δυσλιπιδαιμία.

 

Πηγές:
Nutrients,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εκτός κινδύνου η 21χρονη που μαχαιρώθηκε στην Ερμού
Πώς επηρεάζει η ομάδα αίματος την υγεία μας
Μεγάλη αύξηση των θανάτων λόγω αλκοόλ στις ΗΠΑ