Δεν είναι το διοικητικό μοντέλο που "ευθύνεται" για την κατάσταση στις δομές Ψυχικής Υγείας, αλλά η εγκατάλειψή τους και οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

Αυτό εκτιμά το προεδρείο της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αφορμή την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου και τις πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, οι δηλώσεις προκαλούν μεγάλη αναστάτωση για τις προωθούμενες αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο των δημοσίων μονάδων Ψυχικής Υγείας και του δικτύου υπηρεσιών που ανέπτυξαν και ανήκουν διοικητικά και οργανωτικά σε αυτές (οξέα, ξενώνες, οικοτροφεία, πρωτοβάθμιες μονάδες). Σημειώνονται αναλυτικά τα εξής:

"Οι δηλώσεις παραπέμπουν στην κατάργηση του υφιστάμενου οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ως υπεύθυνο για τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες.        Μέγα λάθος με σκοπιμότητες!

Τροχοπέδη του συστήματος δεν είναι το διοικητικό και οργανωτικό μοντέλο, αλλά η εγκατάλειψη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η υπολειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και υποχρηματοδότησης. Το πρόβλημα στη Ψυχική Υγεία δεν είναι Διοικητικό ή οργανωτικό αλλά λειτουργικό".

Σύμφωνα με το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ, με το προωθούμενο νομοσχέδιο οι Ψυχιατρικοί τομείς των νοσοκομείων και τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα απωλέσουν τη σημερινή νομική μορφή και θα περάσουν Διοικητικά στις ΥΠΕ. 

  • Οι υπάλληλοι που σήμερα εργάζονται στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων, τις Πρωτοβάθμιες Μονάδες, στις δομές αποασυλοποίησης θα μεταφερθούν στον Οργανισμό των Υγειονομικών Περιφερειών.
  • Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων εντός των οποίων λειτουργούν οι Ψυχιατρικοί τομείς δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα στη διοίκηση, οργάνωση των εν λόγω Μονάδων.
  • Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα καταργηθούν ως αυτόνομες ή αυτοτελείς μονάδες και θα περάσουν στον ενιαίο οργανισμό και διοίκηση της ΥΠΕ. Τα πρώην Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (Κέρκυρα, Χανιά, Τρίπολη, Κατερίνη) που τώρα λειτουργούν ως ψυχιατρικοί τομείς με το πλούσιο δίκτυο εξωνοσοκομειακών δομών που ανέπτυξαν επίσης μεταφέρονται οργανικά,, διοικητικά στις υγειονομικές περιφέρειες.

Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά πως συστήνεται ένας υδροκέφαλος τεράστιος φορέας υπό την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών που θα διοικείται από τη Διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών και θα έχει ενιαίες υπηρεσίες για όλες τις εποπτευόμενες μονάδες της κάθε υγειονομικής περιφέρειας (Διοικητική, Τεχνική, Ιατρική, Νοσηλευτική).

Απευθύνει, δε, τα εξής ερωτήματα:

  • Πως θα Διοικούνται οι Μονάδες στην καθημερινότητα από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά; 
  • Όταν αποσυνδεθούν από το Νοσοκομείο διοικητικά και οργανικά από πού θα καλύπτονται;

ΜΚΟ            

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας τονίζουν πως "τα ράντζα, η κατάρρευση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης η ανάθεση της αποασυλοποίησης στις ΜΚΟ, που προσφέρουν υπηρεσίες αναντίστοιχες  του πακτωλού χρημάτων που λαμβάνουν, οφείλονται στην έλλειψη Δημόσιων Μονάδων ζωτικής σημασίας στην λειτουργία του συστήματος, στην έλλειψη μέριμνας για ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης των ασθενών".

Αναφέρουν, δε, τα εξής:

  • Το 60% των εισαγωγών στις Μονάδες οξέων περιστατικών είναι με Εισαγγελική παραγγελία όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρώπης είναι 5%.
  • Το 70% των ασθενών που εισάγονται στις μονάδες οξέων περιστατικών είναι επανεισαγάγεις λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και αποασυλοποίησης. Οι μονάδες οξέων περιστατικών γεμίζουν κλίνες και αναπτύσσουν ράντζα με νεοχρόνιους ασθενείς επειδή δεν υπάρχουν δομές αποασυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης.

Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει πως η αποασυλοποίηση αφέθηκε στα "χέρια" των ΜΚΟ που λαμβάνουν υψηλή κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση με θολό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επιλέγουν ασθενείς από τις Δημόσιες Μονάδες, με την πρώτη υποτροπή τους επιστρέφουν σε τμήματα οξέων περιστατικών στα Νοσοκομεία και μάλιστα με εισαγγελική εντολή, προσφέρουν κάκιστες θεραπευτικές υπηρεσίες.

"Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές που προσφέρουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας κλείνουν και με εισαγγελική εντολή οι ασθενείς μεταφέρονται στα τμήματα οξέων περιστατικών των Νοσοκομείων (Γενικών και Ψυχιατρικών). Λειτουργική διασύνδεση και ανάπτυξη δημόσιων μονάδων σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται το σύστημα", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ΠΟΕΔΗΝ προτείνει ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, μονάδες νοσηλείες οξέων περιστατικών, μονάδες κοινωνικής επανένταξης και αποασυλοποίησης. Το κάθε ολοκληρωμένο δίκτυο θα απευθύνεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. Τώρα ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Απεξάρτηση

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας αναφέρεται και στη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) που θα συνενώσει διοικητικά και οργανωτικά όλους τους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν σήμερα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλου είδους εξαρτήσεις). Σημειώνει τα εξής:

"Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα συμπεριλάβει όλους τους λειτουργούντες φορείς και οργανισμούς. Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο ένα Επιστημονικό Συμβούλιο, έξι διευθύνσεις χωρίς περιφερειακή διοικητική συγκρότηση. Υδροκέφαλο Νομικό Πρόσωπο που θα αναλάβει τον λειτουργικό, διοικητικό και οργανωτικό συντονισμό σε όλη τη χώρα. Πως είναι δυνατόν να μπορεί να συντονίζει λειτουργικά και να επιλύει διοικητικά και άλλα προβλήματα; Ένα διοικητικό σχήμα που θα βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους φορείς και οργανισμούς.

Μονάδες και εργαζόμενοι στην Απεξάρτηση ανήκουν οργανικά και διοικητικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΔΑΦΝΊ 18 άνω, Ψυχ. Κέρκυρας, Ψυχ.Θεσσαλονίκης κ.α.). Θα μεταφερθούν οργανικά και διοικητικά στο Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ελαστικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις, εντείνεται η εργασιακή ανασφάλεια".

Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει την διαφωνία της στο επερχόμενο νομοσχέδιο, σχολιάζοντας πως το σύστημα δεν πάσχει στο οργανωτικό και διοικητικό μοντέλο, άλλα στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της ιδιωτικοποίησης προς ΜΚΟ.

Καλεί τον υπουργό Υγείας να επανασχεδιάσει την παρέμβαση, να αφήσει στην άκρη το διοικητικό μοντέλο που δεν φταίει σε τίποτα και να ασχοληθούν με την λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών. 

"Ουσιαστικά, η αποκαλούμενη μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία, στην απεξάρτηση ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την διοικητική και οργανική συνένωση των λειτουργούντων μονάδων και φορέων στις υγειονομικές περιφέρειες (ψυχική υγεία) και στο ΕΟΠΑΕ (ΝΠΙΔ) για τους φορείς των μονάδων απεξάρτησης. Θα επιφέρουν σύγχυση, εργασιακή ανασφάλεια σε ένα αναχρονιστικό και συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης. Η αποκαλούμενη μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε τέλμα και στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του πυρήνα του κοινωνικού κράτους που είναι η ψυχική υγεία και οι υπηρεσίες απεξάρτησης", καταλήγει.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Σεξουαλική ζωή στα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια: Κυρίαρχα αφηγήματα και προκλήσεις
Πού θα γίνουν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests από τον ΕΟΔΥ
Μεγιστάνες επενδύουν τεράστια ποσά στην αντιγήρανση - Θέλουν να ζήσουν περισσότερο