Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει σημαντικά τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιβιοτικών, γεγονός που μεταφράζεται σε χαμηλότερο κίνδυνο να γίνουν ανθεκτικά βακτήρια σε ανθρώπους και ζώα.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε σημερινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις κτηνιατρικών αντιβιοτικών μειώθηκαν κατά 53% μεταξύ 2011 και 2022, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει αναφερθεί ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία από 25 χώρες. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της δέκατης τρίτης ετήσιας έκθεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή επιτήρηση της κτηνιατρικής αντιμικροβιακής κατανάλωσης (ESVAC): 2009 - 2023.

Κατά την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις των κατηγοριών αντιβιοτικών που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές στην ιατρική για κτηνιατρική χρήση μειώθηκαν αισθητά: οι πωλήσεις κεφαλοσπορινών τρίτης και τέταρτης γενιάς μειώθηκαν κατά 49%, πολυμυξίνες κατά 81%, φθοριοκινολόνες κατά 25% και οι πωλήσεις άλλων κινολονών μειώθηκαν κατά 90%.

Ενώ όλα τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και υπευθυνότητα για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους, είναι ιδιαίτερης σημασίας για αυτά τα αντιβιοτικά να μετριάζουν τον πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως αναφέρεται στην κατηγορία Αντιμικροβιακές Συμβουλές ad hoc Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (AMEG).

«Η συλλογή δεδομένων για τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ήταν κρίσιμης σημασίας για τη διαμόρφωση πολιτικών πρωτοβουλιών, την αξιολόγηση του αντίκτυπου των τρεχόντων μέτρων και τον καθορισμό στόχων που βοηθούν στην αντιμετώπιση της εμφάνισης μικροβιακής αντοχής», δήλωσε ο Ivo Claassen, Επικεφαλής του Κτηνιατρικού Τμήματος του EMA.

Ο EMA παρακολουθεί τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών στην Ευρώπη μέσω του έργου ESVAC από το 2009, όταν 9 ευρωπαϊκές χώρες προσφέρθηκαν εθελοντικά να παράσχουν δεδομένα σχετικά με τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων χωρών έχει υπερτριπλασιαστεί από την αρχή και το 2022, 31 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονταν σε αυτό το έργο.

Πηγές:
European Medicines Agency

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι χοροί λάτιν μπορούν να δώσουν ζωή στους εορτασμούς και να ενισχύσουν την υγεία
Ανακαλύφτηκε νέα αιτία διαβήτη
Πώς θα κάνετε υγιεινό το υπνοδωμάτιό σας