Το γεγονός ότι βιώνουμε ραγδαίες εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της Υγείας που έχουν επιφέρει πολλές αλλαγές στην τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας και έχουν δημιουργήσει μία τεράστια βάση δεδομένων, η αξιοποίηση των οποίων είναι πάρα πολύ σημαντική στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπειών, την επιδημιολογική επιτήρηση αλλά και συνολικά την βελτίωση των συστημάτων Υγείας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία της στο συνέδριο του iatronet.gr "6ο Healthcare Transformation", η επικεφαλής του τμήματος πρόσβασης Ασθενών & Εταιρικών υποθέσεων της Novartis Hellas, κ. Δέσποινα Νικολαϊδου. 

Στο δορυφορικό τραπέζι "PAVE: η αξιοποίηση των δεδομένων σε ένα σύγχρονο σύστημα Υγειονομικής φροντίδας – Ανάγκες και προκλήσεις", η κ. Νικολαϊδου υπογράμμισε ότι το PAVE είναι ένα πρόγραμμα - έργο που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για το πως μπορούν να αξιοποιούνται τα δεδομένα Υγείας και στην Ελλάδα.

"Η Novartis επιθυμεί να θέσει σε διαβούλευση αυτό τον οδικό χάρτη με τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου αυτοί να το αγκαλιάσουν και να ξεκινήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων, προκειιμένου όχι μόνο να υπάρχει εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων αλλά συνάμα και αξιοποίηση των δεδομένων στην χώρα μας", τόνισε η κ. Νικολαϊδου.

Ο κ. Πάνος Σταφυλάς, Επιστημονικός Διευθυντής της HealThink, τόνισε από την πλευρά του, ότι λαμβάνοντας υπόψιν το ζητούμενο της Νοvartis, σχεδιάστηκαν εξαρχής τα βήματα που έπρεπε να ακολουθηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την αξιοποίηση των υπαρχόντων δεδομένων Υγείας και κρίθηκε ότι είναι αναγκαία η επιλογή μιας ομάδας ανθρώπων για να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, ώστε αυτό που θα παραχθεί στο τέλος να είναι και αντικειμενικό, ευρείας αποδοχής αλλά κυρίως ρεαλιστικό για το ελληνικό σύστημα Υγείας. Συστήθηκε για τον λόγο αυτό ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τον συντονισμό του έργου και την επιστημονική αρτιότητα .  

Ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, διευθυντής του Hellenic Digital Health Clusterπου που είναι και ο συντονιστής του έργου μαζί με την επιστημονική του ομάδα, αναφέρθηκε στην δομή και τα αποτελέσματα του έργου, εξηγώντας την μεθοδολογία για την υλοποποίησή του.

Κατά την διάρκεια της μελέτης, όπως είπε, έγινε η καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες, της κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με τα δεδομένα Υγείας, της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Κανονισμό για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων που ανακοινώθηκε τον Μάϊο του 2022, ενώ μελετήθηκε παράλληλα και η ελληνική νομοθεσία.

Θεμελειώδεις κατά την διάρκεια του έργου PAVE, ήταν οι συνεντεύξεις με τους εμπειρογνώμονες από την χώρα μας και το εξωτερικό, που πρoέρχονταν από διάφορους τομείς.

Κατά την διάρκεια του έργου μελετήθηκαν κάποιες περιπτώσεις δευτερογενούς χρήσης δεδομένων από την Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες του κόσμου που χρησιμεύουν ως βέλτιστα παραδείγματα σε ότι αφορά την χρηματοδότηση, την λειτουργία, την διακυβέρνηση και την αρχιτεκτονική σχεδίαση και την υλοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κ. Κατεχάκης αναφέρθηκε επισταμένως και στα υπόλοιπα στάδια της υλοποίησης του έργου.

Στα βασικά προβλήματα, τέλος, που αντιμετώπισε η επιστημονική ομάδα με το έργο PAVE, και τις προτεινόμενες λύσεις, αναφέρθηκε η κ. Έλενα Σταφυλά, Legal & Corporate Affairs Director, της HealThink, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την ανασφάλεια δικαίου καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Τίθενται ερωτήματα για το ποια είναι η κατάλληλη βάση για την δευτερογενή βάση των δεδομένων.

"Αν σκεφθεί κανείς δε ότι τα θέματα αυτά δεν έχουν απαντηθεί πλήρως από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί την αβεβαιότητα και την ανησυχία που υπάρχει  στους εμπλεκόμενους σε αυτή την διαδικασία στην χώρα μας, οι οποίοι δεν έχουν και την νομική κατάρτιση", κατέληξε κ. Σταφυλά, η οποία κατέθεσε και την εμπειρία της από την HealThink.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πότε σταματούν να μεγαλώνουν τα πόδια
Δήλωση Γεωργιάδη κατά την είσοδό του στο Άτυπο Συμβούλιο υπουργών Υγείας
Πώς το αβοκάντο επηρεάζει τον κίνδυνο διαβήτη στις γυναίκες