Σε αλλαγές στη νομοθεσία που σχετίζεται με τα προϊόντα καπνού, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ορίστηκε επταμελής ομάδα εργασίας, η οποία θα προχωρήσει σε επεξεργασία των διατάξεων του ισχύοντος νόμου (4419/16) και θα υποβάλει προτάσεις για τη συμπλήρωση και βελτίωσή τους.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας ορίστηκε η Φωτεινή Κουλούρη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής. Συμμετέχουν στελέχη του υπουργείου και η νομική σύμβουλος του υπουργού Υγείας Ειρήνη Παπακώστα

Ο υπό αναθεώρηση νόμος 4419/16, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνει κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού.

Με τον συγκεκριμένο νόμο έχουν θεσπιστεί οι εικονογραφικές προειδοποιήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, τα συστατικά τους, τα πρόσθετα που περιέχουν και τα χαρακτηριστικά αρώματα και γεύσεις.

Σε σχέση με τις προειδοποιήσεις για την υγεία και τις ανεπιθύμητες ενέργειες του καπνίσματος, στον νόμο 4419/16 προβλέπονται λεκτικές προειδοποιήσεις, συνδυασμένες και γενικές προειδοποιήσεις, καθώς και ενημερωτικά μηνύματα.

Με βάση τον ισχύοντα νόμο, οι προειδοποιήσεις καλύπτουν το 65%, τόσο της εξωτερικής εμπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς της μονάδας συσκευασίας, όσο και κάθε εξωτερικής συσκευασίας.

Απαγορεύεται, δε, η κυκλοφορία καπνού που λαμβάνονται από το στόμα, ενώ τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
HΠΑ: Οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 40% την τελευταία δεκαετία
Ηλιακό έγκαυμα:  Πώς θα θεραπευτώ γρηγορότερα
Καρδιακή προσβολή: Οι άντρες ή οι γυναίκες χάνουν περισσότερα χρόνια;