Το 40% των ανδρών και το 32% των γυναικών στην Ελλάδα καπνίζουν, ποσοστά που είναι πολύ υψηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (28% και 21% αντίστοιχα).

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, τα πιο υψηλά ποσοστά καπνιστών στην Ελλάδα εντοπίζονται στις ηλικίες 40 - 54 ετών (46%) και 25 - 39 ετών (44%), ενώ καπνιστές είναι το 25% των νέων 14 - 24 ετών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρόποι με τους οποίους Έλληνες και Ευρωπαίοι καπνιστές επιχειρούν να διακόψουν την επικίνδυνη αυτή συνήθεια. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις επιλογές τους.

 Τι από τα παρακάτω δοκιμάσατε για διακοπή του καπνίσματος;

  Ελλάδα Ευρ. Ένωση
 Χωρίς βοήθεια 16% 15%
 Ηλεκτρονικά τσιγάρα ή παρόμοιες συσκευές  9% 10%
 Φαρμακευτικά υποκατάστατα (τσίχλα, επίθεμα νικοτίνης)  2% 4%
 Θερμαινόμενα προϊόντα καπνού 6%  4%
 Ιατρική υποστήριξη 0%  3%
 Καπνό από το στόμα (σνους) ή για εισπνοή (σναφ) 0% 1%
 Άλλο  1% 0%
 Κανένα από τα παραπάνω 69%  64%

Αποτελεσματικότητα

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των καπνιστών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών και θερμαινόμενων τσιγάρων στην αποτελεσματικότητα διακοπής του καπνίσματος.

Για τα θερμαινόμενα τσιγάρα, το 27% των Ελλήνων απάντησαν πως τους βοήθησαν να διακόψουν το κάπνισμα (31% το αντίστοιχο ποσοστό στους Ευρωπαίους), ενώ το 25% δηλώνουν πως μπόρεσαν να το μειώσουν (24% οι Ευρωπαίοι).

Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, το 23% των Ελλήνων απάντησαν πως τους βοήθησαν να διακόψουν την καπνιστική συνήθεια (21% οι Ευρωπαίοι) και το 10% να τη μειώσουν (10% και οι Ευρωπαίοι).

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Βουδαπέστη ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους γιατρούς
Σε 16 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανώλης μικρών μηρυκαστικών